Aldara ® (imiquimod) krem kan være god behandling for basaliomer

Basaliom ( “snill” hudkreft”) kan behandles på flere måter enn å fjernes kirurgisk. Særlig ved overfladiske basaliomer vil man velge andre metoder enn kirurgi for å få et bedre kosmetiske resultat. Ettersom basaliomer ikke sprer seg til andre steder i kroppen så er målet med behandlingen å fjerne svulsten med best mulig kosmetisk resultat. Aldara ® er en krem som smøres på flekken 5 dager år uke i 6 uker, og som via en stimulering av immunforsvaret induserer en sårdannelse, og hvor basaliomet blir “fjernet” i den sårdannelsen som oppstår før det gror. Aldara er på blå resept for dette. Spanske forskerer har nå undersøkt 370 pasienter med basaliom, og av disse ble 83% helt kvitt basaliomet, omtrent samme prosent var godt fornøyd med resultatet. Hos de som ikke blir 100% bra er det ofte en god løsning å foreta en begrenset kirurgisk operasjon, men som oftest kan bli et mindre inngrep enn om man hadde gjort dette med en gang. Ulemepen med Aldara er at pasienten kan synes det er lenge å måtte smøres seg så lenge som 6 uker, da det jo oppstår en sårhet i huden i denne perioden.

Kilde: E Dauden et al i Journal of European Academy of Dermatology and Venereology: 2011: 25, 1304 -1310