Allergi mot kjærtegn (kyss og sex)

Den medisinske litteratur er full av historier om merkelige allergiske reaksjoner, men ved nye testmetoder kan man nå i mange tilfeller kunne forklare uvanlige allergiske reaksjoner, som før ofte ble avskrevet som anekdoter eller uforklarlige tilfeldigheter.

Stikkordet er testing av anti IgE antistoff på molekylært nivå, såkalt Component Resolved Diagnose (CMD), som gir mye mer opplysninger enn for eksempel prikktesting i huden. Dette brukes i dag når vi utreder pasienter for allergier, og vi har derfor sluttet å utføre prikktesting i vår praksis. Ny testing kan avdekke hva som egentlig skjer.

Det er for eksempel mulig å reagere allergisk på et vanlig kyss fra sin partner! Mellom 5 og 10 % av personer med matvareallergi kan ha erfart det; oftest er det nøtteallergi som er årsaken. Tips: Det hjelper om partner skyller munnen og pusser tennene før det skal kysses. Å bli allergisk mot sædvæske er vesentlig mer uvanlig, selv om dette har vært kjent siden 1958. De fleste som reagerer er kvinner mellom 20 -40 år, og som selv er generelt allergiske. Den allergisk reaksjon mot sæd kan oppstå ved første samleie, eller siden, men er ikke knyttet til en mann, men alle.. Det pussige med dette, er at det er PSA (prostataspesifikt antigen) som er allergenet, og at dette allergenet kryssreagerer med et allergen som gir hundeallergi! (PSA test brukes ellers til å avdekke prostatakreft.)

Dette er et allergen som bare finnes hos hannhunder, dvs. kvinner som er allergiske bare mot hannhunder, vil kunne reagere allergisk på sæd fra menn. Da kan det bli vanskelig å lage barn, men et tips er at hvis kvinne tar antihistamin før samleie, så vil symptomene kunne reduseres over tid. Det å bruke kondom beskytter mot allergien, men er jo også dessverre ganske effektivt mot graviditet… Antallet som har denne type allergi er neppe stort, men problemets intime karakter innebære nok underrapportering.

Kilde: Magnus Borres i Allergi i Praksis 1/2017 s.42-28