Allergi mot kjøtt – sjeldent og snirklet hvordan det oppstår

Leger som arbeider med allergi lever i stadig frykt for at de sier er tull i dag, kan være sant i morgen. Det finnes et uttal av sjeldne allergier, som gjelder få, men som man gjerne vil oppklare for å kunne forhindre. De siste årene er det kommet stadig rapportert om at en helt spesiell form for allergi mot rødt kjøtt kan oppstå, flest raporter fra Sverige.

Det spesielle er at de som får denne allergien alle er bitt av mange flått! før de utvikler allergien.

Ergo oppstår plagene helst sommer og høst, og ikke om vinteren da flotten jo ikke får bitt oss. Det uvanlige er at plagen oppstår 2-7 timer etter kjøttinntak, oftest elveblest, mageplager og hos noen få allergisk sjokk, som kan være farlig.

Allergien skyldes at disse personene har utviklet et allergiantistoff , IGE – mot et karbohydrat som finnes på cellene til en del pattedyr, dette har det kryptiske navnet Galactose-alfa-1,3-galactose, eller alfa-Gal blant venner. Når man undersøker pasientene mer finner man ofte at de har utviklet allergi mot enten okse, svin eller lammekjøtt. Dette er ytterst sjeldent hos barn. En studie av svensker bitt av flått hadde 22% antistoff mot alfa-gal. Mange kan også ha litt antistoff uten å reagere på kjøtt i det hele tatt. De (få?) som er allergisk må klare seg med kylling, kalkun eller and – hvitt fuglekjøtt har ikke alfa-gal, og ”very well-done” stekt rød kjøtt vil oftest kunne tolereres. God appetitt!

Kilde: Maria Starkhammar, Allergi i Praxis 2013/3, 14-16 og Håkan Mobacken, Whats new sommer 2014