Atopisk dermatitt (AD) – vi kan forebygging sykdommen med en fuktighetskremkrem

Atopiske dermatitt –barneeksem – er så vanlig at ca hvert 5.barn er mer eller mindre plaget av sykdommen. Mange er lite plaget, og slett ikke få er svært plaget. Til tross for intens forsking i mange år har man i stor grad måtte avfinne seg med å behandle sykdommen når den er oppstått, og det har vært svært vanskelig å finne gode måter å forebygge sykdommen på. Det har vært mange forvirrende hypoteser, og både foreldre og leger har ledsaget barna i å klø seg i forvirring over motstriden konklusjoner på feltet. Siden oppdagelsen av ”genet for tørr hud” filaggrin i 2006 har tåken lettet noe, da man kunne påvise at det faktisk er en brist i hudens barriereegenskapet som er en tydelig negativ faktor. Sykdommen kan tenkes å starte med at den tørre huden slipper inn allergener i kroppen, og individet legger ut på ”den atopiske vandring”: evnen til å få eksem, allergier ,høysnue eller astma. Det pågår derfor en rekke forsøk, verden over, der man smører barn med økt risiko for sykdommen med fuktighetskremer FØR de får eksem, fra fødsel. En av disse studiene er nylig publisert og viser at jo: Ved å smøre høyrisikobarn med fuktighetskrem i 6 mnd, så vil de i mindre grad utvikle eksem, ca 50% redusert risiko opp mot kontrollgruppen, det var 124 barn med i hele studien. Ergo har vi belegg for å si at å smøre huden med noe så snilt og ufarlig som en fuktighetskrem kan forebygge eksem. Flere andre studer er på samme spor, her vil det komme nye og bedre studier som også belyser hvilken fuktighetskrem som er best…

Kilde: Simpson E et al J Allergy Clin Immunol 2014:134:818