Av en enkelt celle: en stamcelle, – kan man konstruere en helt ny hud?

Man har i mer enn 10 år kunnet konstruere ulike typer ”neste ekte” hud basert på ulike celletyper som ”vokser” opp i laboratoriet, men dette har vært litt som imitert lær- ”nesten ekte lær” – er ikke lær, selv om man kan tror det på litt avstand..

Nå har franske forskere gjort et stort gjennombrudd i forskningen ved at man har klart å bygge opp en kunstig hud som er svært nær den huden mennesket har – og bare fra en ur-celle! Fra det som kalles embryonale stamceller dyrker man opp mange celler som i førte omgang er som de dypeste cellene i overhuden (epidermale basalcelle). Deretter får man disse til å utikle seg videre til den lagdelte overhuden vi har i virkeligheten, og tester ut ulike egenskaper og proteiner i disse cellene. De viser seg å ha karakteristika som de cellene vi har i huden. Dette gir stort håp om lettere å kunne dyrke kunstig hud, som kan brukes til brannskader, og sår, og til spesielle hudsykdommer der slik kunstig hud har vært lenge etterlengtet. Før slik hud skal bli brukt i hverdagen må det ytterligere forsking til med dette er et bra syvmilsteg på veien.

Kilde: Guenou H et al. The Lancet, 21 November 2009