Basaliom

Basaliom

Hva er basaliom?
Basaliom er den vanligste form for hudkreft. Det er en kreftform som ikke sprer seg til andre
steder i kroppen. Den er derfor ikke farlig for liv og helse” på samme måte som mange andre
typer kreft, og betegnelsen” snill hudkreft” er derfor passende. Likevel må den behandles,
fordi den ellers vil vokse og skade huden der den vokser.

Hvorfor får vi basaliom?
Langvarig soling, solariebruk og solforbrenning er de viktigste årsaker til utvikling av
basaliomer. Basaliomer oppstår hyppigst på solutsatte steder som ansikt og øvre del av
kroppen, og noen personer er mer utsatt pga arvelig anlegg.

Hvordan ser de ut?
Utseende varierer, men vanlige tegn kan være:

  • Sår som ikke vil gro (etter en til to måneder)
  • Rødlig, sårlignende flekker med” svak” hud som vokser
  • Ujevn kul, svulst
  • Blødning i huden

 

Basaliomer vokser langsomt, sjelden mer enn 5 mm i utbredelse i året.

Hvordan foregår behandlingen?
Basaliomer kan fjernes med kirurgi, frysing, røntgenstråler eller fotodynamisk behandling
(PDT) eller krem (Aldara ®).
Behandlingen som anbefales, vil være avhengig av svulstens størrelse, type, hvor den sitter og
pasientens alder. Hvis kirurgi kan gi et godt kosmetisk resultat er det ofte en god behandling.
Hudlegen må vurdere flere individuelle faktorer før optimal behandling anbefales.
Svulsten kan kureres helt.

Er kontroll nødvendig?
Oftest blir alle kreftceller fjernet ved den første behandlingen. Det kan forekomme tilbakefall,
eller at ikke alt har blitt borte ved tidligere behandling, og det vil som oftest
kreve fornyet behandling. De som har hatt basaliom en gang, har noe økt risiko for å få flere,
og bør følge med på hva som skjer i huden. Det kan derfor være aktuelt med kontroll hos lege,
men sjelden regelmessig eller kontinuerlig hos hudlege. Behov for kontroll varierer og avtales
derfor individuelt.

Hva kan gjøres for å unngå flere basaliomer?
Soling øker faren for nye krefttilfeller. Regelmessig bruk av høy solfaktor (mer enn 30), hatt
og klær ved sterk sol anbefales. Unngå spesielt for mye sol i ansiktet, som ofte har fått en høy
soldose i løpet av mange år.

Hvor kan jeg lære mer på nettet?
www.bad.org.uk (Patient information)