Behandling av barn med biologisk legemiddel Enbrel ® Viktig at biologisk legemiddel kan brukes hos barn.

Psoriasis er en sykdom som oftest rammer voksne, men også barn kan få denne sykdommen. Oftest er utslettet lite uttalt, men hos noen kan sykdommen utvikle seg svært negativt og gå utover livskvaliteten. Særlig de som får utslett på hender og føtter kan være svært plaget, og dette går ut over både skole og fritidsaktiviteter. Det er ikke alle legemidler mot psoriasis som egner seg for barn, og man venter ofte i det lengste med å gi behandling, tabletter eller sprøvter. Legemiddelet Metotreksat er oftest brukt når det er nødvendig, men ikke alle responderer på dette. I en amerikansk studie har de fulgt barn som har fått det biologisk legemiddelet Enbrel ®. Dette blir også brukt hos barn med leddgikt, og man har derfor erfaring fra flere pasienter over flere år. I studien var det 211 pasienter i alder fra 4 til 17 år. Effekten etter 12 uker viste at 57% av alle fikk en reduksjon i sin PASI score 75, som betyr en reduksjon i psoriasis på ca 75%. 27% fikk PASI 90, dvs 90% effekt. Etter 6 mnd steg effekten PASI 75 til ca 2/3 av pasientene. Tre pasienter fikk infeksjon som medførte de avsluttet behandlingen, men det skjedde ikke noe mer alvorlig med dem. Mange hadde i perioden mildere infeksjoner, ikke uvanlig i denne aldersgruppe. Til tross for økende erfaring med biologisk legemiddel, og den utrolig gode effekt de kan ha, må man hos barn nøye følge utviklingen, da legemidlene virker på kroppens basale immunforsvar. Enbrel ® er foreløpig eneste godkjente legemiddel av denne type i Norge, som kan gies til barn ned til 8 års alder.

Kilde: Paller et al New England Journal of Medicine Januar 2008