Behandling av malignt melanom (føflekk kreft) ut av skyggenes dal. Nye legemidler gir forlenget liv til mange med spredning av melanom

Det diagnostiseres mer enn 1700 nye tilfeller av malignt melanom i Norge pr. år. Ca 85 % blir ikke syke etter at melanomet er fjernet, mens ca 15% får spredning av sykdommen.

Frem til 2010 hadde man svært lite å tilby disse pasientene med spredning til indre organer. De fleste levde kun noen mnd, til tross for en rekke eksperimentelle behandlinger. De siste 4 årene har det skjedd en utrolig gledelig utvikling av nye medikamenter som forlenger liv, og kanskje til og med kan helbrede noen. Allerede er f.eks. ipilumimab tatt i bruk i Norge, etter mye politisk bråk, mens det er utviklet flere nye og svært lovende medisiner i USA, som ennå ikke er kommet til Europa. Noen av disse er godkjent på rekordtid av amerikanske legemiddelmyndighet (FDA) pga oppsiktsvekkende gode resultater. Dette gjelder nivolumab ( som hindre programmert celledød). Dabrafenib (BRAF-gen hemmer) er an annen medisin som har vist svært lovende resultater. Disse medikamentene kan også kombineres med enda større potensiale for effekt. Pris og tilgjengelighet i Europa og Norge er ikke klart, men med så stor effektivitet som disse midlene ser ut til å ha kan man ikke la være å ta disse i bruk. Norge har pinlig høy dødelighet av melanom – og disse resultatene er en vitamininnsprøyting for mye mer aktiv behandling av en pasientgruppe som mister svært mange leveår, da melanom også rammer mange yngre mennesker.

Kilde: Onkologisk Forum nov 14 ( CLH) , og C Robert et al : New England Journal og Medicine, November 16, 2014