Behandling med Neotigason®

rsz_neotigason

Hva er Neotigason ®?
Neotigason er et A-vitaminlignende legemiddel. Neotigason virker på sykdommer med
forstyrrelser i hudens hornlag, som f. eks. ved uttalt psoriasis, ichtyose (” fiskeskjellhud”)
eller pustulosis palmoplantaris PPP (se egen info.)
Neotigason gis av og til i kombinasjon med lysbehandling (UVB, se egen info). Behandlingen
kan være langvarig, eller gis i kortere perioder.

Har behandlingen bivirkninger?
Under behandlingen oppstår” forventede” bivirkninger hos alle i varierende grad avhengig av
dosen. Ved lave doser er bivirkningene moderate. De vanligste er tørr hud, tørre slimhinner,
neglskjørhet og håravfall, tynnere hårkvalitet (håret blir normalt etter behandling). Sjeldnere
er muskel-/leddsmerter, hodepine, leverpåvirkning og forandringer i fettstoffskiftet. Alle
bivirkningene går tilbake ved reduksjon/opphør av behandlingen. Plager fra tørr hud/lepper
kan reduseres ved bruk av fuktighetskrem og leppepomade. Tørre øyne og nese kan skylles
med fysiologisk saltvann. I meget sjeldne tilfeller, og etter mangeårig behandling, kan det
oppstå forkalkninger på skjelettet, spesielt underarmer og bekken. Beskytt huden mot sol, da
Neotigason øker risiko for solforbrenning.

Spesielt for kvinner som kan bli gravide:
Neotigason kan gi alvorlig fosterskade. Alle kvinner i befruktningsdyktig alder må
bruke sikker prevensjon under hele behandlingstiden og i 3 år!! etter avsluttet
behandling. Neotigason skal ikke brukes av ammende.

Det er egne regler for” kvinner som kan bli gravide”: Resepten er kun gyldig i 7 dager,
og det er kun mulig å skrive ut Neotigason for 30 dager av gangen.
Menn kan ta Neotigason og bli fedre.
Pasienter med diabetes, bukspyttkjertelbetennelse eller økt kolesterol bør ikke bruke Neotigason.

Neotigason og andre legemidler
Neotigason bør ikke brukes sammen med Methotrexate eller tetracykliner, og lege må
rådføres hvis det brukes kolesterolsenkende midler. Under behandling med Neotigason bør
man heller ikke ta vitamin A-tilskudd, ut over vanlig multivitaminer. Unngå tran og
kosttilskudd med A-vitamin.
De som bruker Neotigason skal ikke gi blod før ett år etter avsluttet behandling.
Man bør være forsiktig med alkohol mens man bruker Neotigason.

Hvordan skal behandlingen kontrolleres?
Blodprøvekontroll for leverfunksjon og fettstoffskifte gjøres før oppstart og etter 4 og 8
uker, deretter som hovedregel hver tredje – sjette måned. Kontroll hos lege avtales
individuelt.

Hvordan ta medisinen?
Neotigason tas opp best i tarmen sammen med litt fett. Ta derfor medisinen rett etter middag,
sammen med et glass melk.

Effekt av behandlingen? Effekten kommer etter noen uker, mens full effekt kan ta 2-3 mnd.