Biologiske legemiddel mot psoriasis gir lite alvorlige infeksjoner

De siste 10 årene har man tatt i bruk såkalte biologiske legemidler mot psoriasis. Dette er medisiner som settes som injeksjoner (sprøyter) for pasienter med spesielt uttalt psoriasis. Det er kun pasienter med uttalt sykdom, og som skal oppfylle nasjonale kriterier, som kan få slike midler. Medisinene er dyre, men oftest svært effektive, og har vært et stor fremskritt i behandlingen av psoriasis. Men det er ikke bare prisen (kostnad mer enn 100.000 kr pr år pr pas), som gjør at man har vært tilbakeholden med å gi dette til pasinter, medisinene har effekter på immunforsvaret som innebærer at risiko for infeksjoner er økt. Nå foreligger det en stor god undersøkelse som viser at det heldigvis er svært sjeldent at noen får alvorlige infeksjoner, og enda sjeldnere at en slik infeksjon ikke kan behandles, uten fare for liv. Amerikanske forskere har sett på mer enn 11000 pasienter som har fått legemidlene Stelara, Humira, Embrel, Infliximab, eller Methotrexate(ikke biologisk legemiddel). De fant i snitt ikke mer enn 1.45 alvorlige infeksjoner på 100 pasientår. De vanligste infeksjoner var lungebetennelse og hudinfeksjon. Sagt på en annen måte var det mindre enn 1 pasient av 100 som oppleve alvorlige infeksjon, og av disse få , lot 49 av 50 seg behandle effektivt uten følger. Forskjellen mellom de ulike legemidlene var små, og ikke signifikant. Konklusjonen er at vi neppe skal la være bruke verken Methotrexate, eller de biologiske legemidler pga fare for alvorlige infeksjoner.

Kilde: Kalb et al, JAMA Dermatology Online May 25, 2015