Bruk av solfaktorkremer beskytter mot malingt melanom (føflekkkreft) – endelig foreligger bedre data som støtter det mange har ment

Det har lenge vært godt dokumentert at å redusere solmengden som treffer huden med solfaktorkremer beskytter mot den litt mindre farlige hudkreften plate-epitekarsinom. Når det gjelder spørsmålet om solfaktorkremer også beskytter mot den farligste hudkreft typen malignt melanom (føflekk kreft) har det derimot vært mye mer sprikende funn i forskningen, og det har ikke vært mulig å si sikkert at solbeskyttelse entydig har effekt. Nå foreligger det resultater fra en australsk studie med 1621 pasienter, som er fulgt opp i nesten 20 år. Studien viser at i gruppen som har beskyttet seg daglig var det 11 tilfeller av malignt melanom,,mens det i en kontrollgruppe var 22 tilfeller. Studien viser det mange har hevdet, men som har vært vanskelig å finne støtte for i forskningen: Det er viktig å unngå ”oversoling”- også når det gjeder forekomst av malingt melanom.

Kilde: J Clin Oncol 2011 (Jan) Green AC et al: 20:29, (3) 257-63.