Covid-19 Hud og vaksine

 

Pandemien med Sars-CoV-2, som kan gi sykdommen Covid-19, har nå vart i snart et år i Norge. Vi har sammenfattet noe informasjon om hvordan denne situasjonen kan påvirke dere med hudsykdommer, særlig dere som blir behandlet med legemidler som påvirker immunforsvaret.

Covid 19 kan gi hudsykdom

SARS-CoV-2 infeksjon kan være ledsaget av ulike hudsymptom, mellom 1-20% av alle pasienter med Covid-19 kan få utslett, som kan ligne det vi ser ved andre virusinfeksjoner. Det vanligste kan være et vannkoppevirus-lignende utslett. Hudsykdommer som ledsager Covid er ofte forbigående, og trenger ikke spesiell behandling. Hudsymptomer vil sjelden komme før andre tegn til SARS-CoV-2 infeksjon, og vil derfor sjelden hjelpe oss i å stille diagnosen mot andre aktuelle febersykdommer.

Les mer i Forskningsnytt April 2020, søk på covid.

Covid-19 og behandling med immunregulerende legemiddel mot psoriasis

Pasienter som er under behandling med MTX, Imurel, Sandimmun, og biologiske legemiddel (sprøyter) (Enbrel, Hyrimoz, Stelara, Consentyx, Taltz, Skyrizi, osv.) har det som vi kaller en «lett» immunregulering. Deler av immunforsvaret (som sykdommen har oppregulert), blir dempet. Det er mye forskning fra siste året som støtter konklusjonen om at denne situasjonen ikke gir økt risiko for å bli smittet, eller å bli sykere enn andre hvis man blir Covid19 syk .Ergo er rådet å IKKE slutte med slike medisiner, som man har god effekt av, så lenge man er frisk.

For alle disse medisinene gjelder at hvis man får en infeksjon med feber og redusert allmenntilstand, så bør man søke lege som vanlig, og at man i en slik (kort) sykdomsperiode bør UTSETTE behandlingen med det immundempende legemiddel.

Noe forskning kan tyde på at beh. med biologiske legemiddel kan ha en gunstig effekt på Covid-19 sykdomsforløp, men dette er ikke sikkert. Se Forskningsnytt Juni 2020, søk på covid.

Covid-19 og behandling med Dupixent ved alvorlig atopisk dermatitt

Dupixent er et helt nytt biologisk legemiddel som blokkerer en del av det overaktive immunsystemet ved atopisk dermatitt, og denne effekten er «smalere» (mindre immundempning) enn ved de biologiske legemidler brukt ved psoriasis.  Det er samme konklusjon som ovenfor:

Dupixent kan brukes i Covid-19 -tiden, men blir man Covid-19 syk kan/ bør man utsette behandlingen. Ettersom en alvorlig atopisk eksem kan være en stor tilleggsbelastning hvis man blir Covid-19 syk bør beslutningen om å ta en pause fra Dupixent behandling diskuteres med (hud)lege.

Vaksine mot Covid 19

Pasienter som tar overfor nevnte legemiddel regnes som «lett» immunregulert, og det gir ikke fortrinn i vaksinekøen (jfr. konferering med Rikshospitalet, hudseksjonen, primo jan.2021).

Det kan likevel være pasienter med ytterligere risikofaktorer, eller andre forhold som tilsier prioritering i vaksinekøen. Snakk med din fastlege hvis du har spørsmål om dette.

Meld fra:

Vi ønsker å lære mer om hvordan Covid-19 kan påvirke pasienter med alvorlige hudsykdommer, og ber deg melde fra til oss HVIS du blir Covid-19 syk, og bruker immunregulerende medisiner.