Det blir noe mindre melanom i USA hos yngre mennesker. Har mindre sol og solariumbruk endelig slått ut i statistikken?

En blodfersk forskningrapport som viser forekomst av melanom ( føflekkreft) i USA i årene 2005-2014 viser at selv om forekomsten hos eldre, de over 55 øker, så er det en liten reduksjon av forekomst hos yngre. Studien omfatter 99.1 % av alle melanom i USA, så datagrunnlaget er bra. 70 % av melanomene ble diagnostisert hos dem over 55 år – ergo – det er de eldre som stadig har høyest forekomst. Det var en økning fra 2005 til 2014 generelt i disse årene. Ser man på kjønnene så er det en reduksjon hos unge menn og kvinner. Andre studier viser at det er mindre bruk av solarier (de er i hovedsak blitt forbudt for barn og ungdom i USA), og mindre overdreven soling siste årene. Forfatterene av studien mener at endrede solvaner derfor kan være en forklaring på færre melanomer, noe som ville være logisk. Dette er gledelige nyheter , men studien gir også data som støtter ytterligere tiltak for å forsette innsatsen mot oversoling, og diagnostikk av melanom i alle aldersgrupper, med spesielt fokus på eldre personer. De blir oftest diagnostisert for sent , og fremdeles øker forkomsten av nye med melanom blant de litt eldre.

Kilde: Holman DM et al , JAMA Onlinpublisert 31 jan 2018