Det hjelper å bruke Canoderm ® krem for å hindre oppbluss av eksem. Flittig smøring kan hjelpe!

Å ha håndeksem kan gi dårlig livskvalitet. Huden blir tørr, kløende og smertefull ,og tilstanden forverres ved vanlig daglige bruke av hendene. Det har lenge vært en viktig strategi å bruke fuktighetskremer som en basisbehandling for å gjenopprettet en normal hud, ofte som et supplement til behandling med kortisonkremer eller annen behandling. Men det har vært lite forsket på hva slags kremer som virkelig hjelper, og vi har ved Huddoktoren deltatt i denne vitenskaplige studien, som ble gjennomført her i Norge på flere steder, med til sammen 53 pasienter.

Pasientene ble behandlet med kortisonkrem først slik at man fikk kontroll med tilstanden. Når de ble bra ble gruppen delt i to, der halvparten behandlet seg videre med Canoderm ®, den andre halvparten uten Canoderm. For de som brukte Canoderm ®tok det i snitt 20 dager før de fikk tegn til eksem, men de hos de som ikke brukte noe tok det i snitt kun 2 dager ! 90% fikk tilbake eksem inne 26 uker, som var tiden de ble fulgt opp. De flere pasienten hadde relativt lite uttalt eksem, dette kan delvis forklare de gode resultatene, men studien viste tydelig at det hjelper med Canoderm ® for å forebygge nye utbrudd hos pasienter med lett til moderat håndeksem.

Kilde: Acta Derm Venerol 2011: 90: Nov : 602-606 Loden M, Wiren K, Semrud K, Meland N, Mørk G, Lutzow-Holm C, Funk J, Meding B