Elidel krem (pimekrolimus) mot eksem er ikke kreftfremkallende, på tide å begrave denne myten for godt.

Medisinske myter er vel så langlivet, og vanskelige å korrigerer, som medisinske fakta. Å snakke om bivirkninger er dessuten er betydelig mer mediavennlig enn å referere til gode behandlings effekter.

Da vi på midten av 90-tallet endelig fikk to nye, effektive legemidler mot eksem ( Protopic® og Elidel®) , som beviselig manglet flere av kortisonkremenes potensielt negative effekter, ble det jublet i fagmiljøene. Men så gikk det kun noen få år før amerikanske legemiddelmyndigheter (FDA) valgte å merke Protopic og Elidel med en såkallt ”black box warning” – som mange oppfatter vesentlig farligere enn varsel om hai på australske strender. Denne advarsel var bygget på en teoretisk mulighet for opptak av legemidlene inn i kroppen, og påfølgende effekt på immunforsvaret mot kreft, samt feilaktige beretninger om sammenheng mellom bruk av disse midlene og ”kreft” hos enkelte individer. Det tok år å korrigere de faktiske forhold, og man satt i igjen med en teoretisk kreftrisiko UTEN noe data som tilsier at dette er en reel risiko i det virkelige liv. I mellomtiden har man skremt millioner av leger og pasienter bort fra gode legemidler. Ikke noe er så effektiv som det lille ordet kreft. Les eventuelt Forskningsnytt nov 2011 hvis du vil fordype deg mer i tema.

Nå (2015) foreligger mengder av vitenskapelige undersøkelser på Elidel, som alle konkluderer: Det foreligger ikke kreftrisiko ved bruk av Elidel. Dette er en av flere artikler: Margolis DJ et al. JAMA online Feb 2015.

Kilde: Margolis DJ et al. JAMA online Feb 2015.