Elidel® ved eksem

Elidel

Hva er Elidel® krem (pimecrolimus)?
Elidel® er en krem med effekt mot eksem. Den er en av to typer kortisonfrie kremer /salver
(Elidel® og Protopic® )som virker immunsuppresivt (demper immunforsvaret i huden), og
slik demper eksemet. Kremen gir ingen hudfortynning, virkningen reduseres ikke over tid, og
trykket i øyet påvirkes ikke. Den kan derfor brukes i lengre tid uten disse bivirkningene. Dette
skiller produktet vesentlig fra kortisonkremer, som særlig brukt i ansiktet over tid kan gi
bivirkninger ved feilbruk.

Hvordan virker Elidel ® krem?
Flere hudsykdommer har sammenheng med overaktivitet i hudens forsvarssystem
(immunapparat). Ved bruk av Elidel® hemmes denne immunoveraktiviteten. Midlet kan gi
god lindring hos mange med eksem, og kan brukes over tid.

Hvem skal ha Elidel ® krem?
Midlene kan brukes av både voksne og barn over 2 år, etter vurdering også av yngre barn.
Kremen kan kombineres med kortisonsalver om nødvendig, på områder der midlene ikke gir
ønsket effekt alene. Det virker best i ansikt og hals, der huden er tynnere enn på kroppen
ellers. Ved mistanke om infeksjon i eksemet må infeksjonen først behandles med
bakteriedrepende krem + kortisonkrem i noen dager, før man går over til Elidel® behandling.

Hvilke bivirkninger har midlene?
Den viktigste bivirkning er at noen få (10 %) som smører Elidel® på huden opplever en til
dels plagsom, men helt ufarlig svie kort tid etter påsmøring. Svien er som oftest kortvarig
(minutter), og blir raskt mindre intens (dager). Kløe og rødme i huden etter påsmøring er også
rapportert.
Noen få får brenning/ rødme i behandlet hud ved inntak av alkohol. Elidel® bør brukes med
forsiktighet ved soling og medisinsk lysbehandling, da en slik kombinasjon teoretisk kan gi
øket risiko for hudkreft. Hvis Elidel® brukes om sommeren, kan man beskytte seg med
solfaktor i tillegg.

Hvordan brukes Elidel® krem?
Hovedregelen er å bruke Elidel® 2 ganger daglig i opptil 3 uker, deretter redusere dosen til en
gang daglig.

Hvordan få tak i Elidel® krem?
Midlene er tilgjengelig på resept. De er ikke godkjent for blåresept refusjon, men legen vil
kunne søke om blåresept refusjon (HELFO) for pasienter med eksem som bekrefter god effekt
av Elidel. Da blir kremen gratis for alle under 16 år.

Hva koster Eldel ® krem?
30 gram krem koster ca. 350 kr, uten refusjon fra HELFO.
Er Elidel® kreftfremkallende?
Amerikanske legemiddelmyndigheter overvåker bivirkninger ved bruk, men det er ikke påvist
sammenheng mellom bruk og kreft hos mennesket. Flere millioner mennesker inkl. små barn
er behandlet med Elidel ® og Protopic® uten at det er påvist kreft forårsaket av midlene.

Følg bruksrådene, bruk det som er nødvendig for å holde sykdommen i sjakk.
Legg
merke til hvor mye du bruker av kremen – det er en nyttig informasjon for legen.