Endelig noe som virker mot pustulosis palmoplantaris (PPP)? Guselkumab- et nytt biologisk legemiddel mot psoriasis lovende mot PPP

Det er siste 10 år utviklet svært gode og stadig bedre legemidler mot psoriasis, de såkalte biologiske legemiddel, som hjelper de fleste med alvorlig psoriasis.

Men det er en gruppe pasienter som har en spesialform av psoriasis som heter pustulosis palmo plantaris – der det oppstår psoriasis + kviselignede utslett i håndflater og eller fotsåler. Det har vært skuffende effekt av de nye biologiske legemidler mot dette, og her må vi stadig ty til legemidler som oftere har bivirkninger enn det både vi og pasientene liker. Guselkumab (Tremtya®) er et lovende nytt biologisk legemiddel, som vil komme på markedet mot psoriasis om ikke så lenge, og dette er testet ut i en fase 2 studie på 49 japanske pasienter over 24 uker med PPP. Det viser en lovende positiv effekt , og selv om det må flere studier til for å bekrefte funnene, så er det en gledelig nyhet som kan gi litt håp til en plaget pasientgruppe.

Kilde: Terui T et al, JAMA Dermatology, feb 7, 2018