Forskningsnytt April 2023

Forskningsnytt April 2023

Dupilimab (Dupixent) mot atopisk dermatitt er et stort fremskritt, men ikke alltid for eksem i ansiktet.

Det er nå 5 år siden at det endelig kom noe helt nytt i behandlingen av atopisk dermatitt.

Et nytt, biologisk legemiddel, som siden har vist seg svært effektivt og ikke minst trygt å bruke i årevis, til pasienter med alvorlig atopisk eksem. Fra å være kun for voksne, er det nå også tilgengelig for barn. Riktignok bare for de de sykeste, da høy prisen innebærer strenge nasjonale regler for foreskrivning. Men, helt fra starten har det vært kjent at de er særlig er to skår i gleden over Dupixents generelle svært gode effekt. Det kan gi øye plager, og det virker dårlig på mange som er spesielt plaget med eksem i ansiktet, eller på halsen.

Danske forskere har nå vist dette med en registerbasert studie av høy kvalitet. De analysere 347 pasienter med gjennomsnitt alder 40 år, 60% menn. 25% rapporterte plager fra øyne. Men studien viste at så mye som 2/3 av pasientene hadde mangelfull effekt på eksem i ansikt og hals. Fordi dette er pasienter med svært mye utslett, valgte likevel 86% å fortsette med Dupilimab i to år (studiens lengde) – da effekten på eksemet på resten av   kroppen var god, særlig effekten på kløe.  Studien er nyttig for sette inn mer krefter i å finne bedre behandling for nettopp de med ansiktseksem.

Vittrud I et al: JEADV, May 2003,37, 1046-1055