Forskningsnytt August 2022

Apekopper – neppe farlig for hvermannsen i Norge

Apekopper er en virussykdom som første gang ble oppdaget hos aper i 1950, i 1970 ble det første gang påvist hos mennesker, da i Kongo. Nå har sykdommen spredt seg til bl.a Europa og Norge, og media har som vanlig brukt helsenyheten med skremmende bilder som en effektiv måte å få oppmerksomhet på. Det er færre enn 30 mennesker som har fått påvist sykdommen i Norge pt, de aller fleste er menn, og det aller fleste er menn som har hyppig sex med menn, eller alle mennesker med mange partnere. Sykdommen går oftest over av seg selv, men kan være farlig for et lite mindretall. Ca. 1% dødelighet.

Dessverre må vi forvente en økning i tallene ettersom viruset påvises hos mange dyrearter, og i økende grad utenfor Afrika. Økningen i smitten henger sammen med at vaksinering mot kopper blir utført i stadig mindre grad, fordi kopper er utryddet, en vaksine som ville beskyttet ganske godt også mot apekopper. Smitte er hovedsakelig via spytt eller kroppsvæsker, kan kreve ganske nær kontakt mellom mennesker, litt uklart om det også smitter via sæd. Med god hygiene, vaksinering og rask diagnostikk kan vi hindre at dette blir et folkehelseproblem. Vi blir nok en gang minnet på at menneskenes økende kontakt med eksotiske dyr innebære en økende risiko for problematiske virus, ikke bare flaggermus.

 

Brockmeyer, NH. Journal of EADV 2022: 36 (August) 1165-66.