Forskningsnytt August 2023

Forskningsnytt August 2023

 

Prurigo nodularis – kløendee knuter som endelig det finnes behandling for.

Prurigo betyr kløe, nodularis betyr knuter. Dette er litt dårlig forstått sykdom som kan gi store plager til dem som får dette. Det er oftest ikke ungdommer, og knutene oppstår ofte på armer og bein, og er vanskelig å få kontroll på med kremer eller UV- behandling.  Sykdommen kan kreve en vevsprøve for å skille fra andre kløende sykdommer som atopisk eksem.

Det nye er at vi er i ferd med å få en behandling som hjelper godt, og som er trygg å bruke. Legemiddelet Dupixent er nylig (september 2022) godkjent for behandling av Prurigo nodularis i USA, og vi følger forhåpentlig snart etter. Dupixent er allerede til bruk for å behandle både barn og voksne som har moderate eller alvorlig atopisk eksem, og vi er blitt godt kjent med både virkning og bivirkninger av Dupixent. Legemiddelet er trygt å bruke, selv om ikke effekten er like god for alle.

Dupixent er underlagt forskrivning etter gitte regler, særlig pga av pris, og foreløpig er ikke Dupixent godkjent for prurigo nodularis i Norge, men det knyttes store forventninger ger til dette.

UpToDate pr Juli 2023-Utdrag