Forskningsnytt Februar 2021

Covid-19 forebyggende håndvask førte til epidemi av håndeksem hos skolebarn

Ganske mange av oss har fått merke at hyppig vask og spriting av hender for å unngå Sars-cov-2 smitte irriterer huden på hendene.  Danske hudleger har gjort en fin undersøkelse som viser hvor stort omfang dette hadde våren 2020. De foretok en online- studie via skolen til foreldre til skolebarn fra 5-13 år.  Den ble foretatt i slutten av april 2020.

32.000 foreldre svarte på spørsmålene, og det er ca. 10% av alle skolebarn i Danmark i denne alder.

Før coronautbruddet hadde 6.5% av barna håndeksem, mens det økte ytterligere 7.6% i den første uken skolen stengte, men det mest oppsiktsvekkende var at det økte til 50% når barna kom tilbake til skolen etter en hjemme-undervisningsperiode med skole-stenging. 17.5% av barna hadde også hatt atopisk eksem fra før, på andre steder av kroppen, et tall som passer med andre studier. De viktigste faktorene for å få håndeksem var å ha hatt atopisk eksem før, kjønn (jente), lav alder (mer eksem blant de minste skolebarna).

Studien ble utført før man justerte rådene for håndeksem: nå vil man gi råd om mindre håndvask, mer spriting, og bruk av fuktighetskremer etter håndvask eller spriting for å redusere irritasjon av huden. Man kan ikke se bort fra at endel barn kan få langvarige eksemplager på hender utløst av coronatiltakene, og slike studier er svært viktige for å dokumentere, og helst forebygge, coronaepidemiens utilsiktede negative effekter på helsen, i tillegg til Covid-19 infeksjonen.

 

Simonsen et al. Br J Dermatology : 2002, 183, 942-976