Forskningsnytt Februar 2022

Basaliom – den den ikke alltid så snille hudkreften – fordoblet på 20 år.

Basaliom, eller basalcellcarcinom, kalles ofte den «snille» hudkreften. Snill fordi den svært sjelden kan spre seg fra huden og inn i kroppen. Men kreftordet indikerer at den ikke kan overses fordi den kan vokse lokalt og ødelegge både hud og av og til underliggende vev.

Basaliom er så vanlig, og så lite dødelig at nesten ingen kreftregistre i verden har brydd seg med å registrere den, eller ikke i Norge. Det innebærer at vi har mindre kunnskap om denne kreftformen. Man regner med at ca 30% av oss vil få basaliom, så volumet er ganske stort.

Men nå har Nederland gått foran og i sitt Netherland Cancer Registry begynt å registrere forekomst av alle basaliom, og det er funn fra dette registeret som nylig er publisert.

Ved analyse av mer enn 600.000 tilfeller av basaliom, fra tidsrommet 2001 til 2019 har de funnet ut følgende: Forekomsten av basaliom er fordoblet på disse 18 år, de forventer en ytterligere økning på 25-30% de kommende ti år, og forekomsten stiger mest for folk over 50 år. I alle disse litt triste tall kan man se en viss nedgang (3-4%) blant folk fra 30-39 år, ergo kan det se ut som alle tiltakene med å beskytte seg mot over soling faktisk kan begynne å virke noe. Heia Nederland, de utfører her viktig forskning for oss alle.

 

Schreuder K et al. BJD 2022, 186, 476-484.