Forskningsnytt Januar 2021

Økt risiko for akutt hjerte/ karsykdom ved bruk av Stelara ® (ustekinumab) ved psoriasis?

 

Det biologiske legemiddel Stelara ® (ustekinumab) har vært i bruk i Norge i mer enn 5 år, og mange pasienter som bruker dette har hatt langvarig og god effekt på psoriasis, og opplevd lite bivirkninger. En ny stor fransk studie viser at blant gruppen franske pasienter som fikk Stelara®, ble det funnet en økt risiko for hjerte/karsykdom eller slag, men bare hos en undergruppe av disse pasientene, de som allerede hadde økt risiko for disse sykdommene. Risikofaktorer som slo ut i økt risiko er: alder over 50 år for menn, 60 år som kvinner, høyt blodtrykk, høye blodfettverdier (kolesterol), røykere, diabetes eller overvekt. Pasienter med to eller flere slike faktorer ble klassifisert som «høy risiko» – og i den gruppen ser det ut til at Stelara® kan gi økt risiko for akutt hjerte / karsykdom eller slag – i første 6 mnd. av behandlingen. Blant pasienter uten disse hjerte/ kar-risikofaktorene, ble det ikke påvist noen økt risiko. Den franske studien sier ikke noe om årsakssammenheng, og er alene ikke nok til å trekke sikre konklusjoner. Det er de siste årene kommet flere andre studier på de fleste av de andre biologiske legemidlene, som tyder på en positiv effekt i forhold til risiko for

hjerte / karsykdommer. Derfor kom denne franske undersøkelsen litt overraskende, og vi ser frem til ytterligere forskning som kan bekrefte eller avkrefte om de biologiske legemidlene vi bruker har ulik effekt på hjerte/ karsykdommer. Det vil hjelpe oss å skreddersy bruken av biologiske legemiddel for pasientens totale helse, ikke bare å velge preparat ut fra den oftest svært gode effekten på psoriasis sykdommen alene.

 

Poizeau F, et al. JAMA Dermatology, September 2020.