Forskningsnytt Januar 2023

Skabben – feirer også nyttår!

Den lille midden skabb bryr seg ikke om skifte av år, men liker godt at vi mennesker har hudkontakt, slik at den kan ta seg litt til rette og føde noen nyttårs egg, helt ytterst i huden vår. Lengre inn kommer den ikke, men avføringen den etterlater i overhuden gir oss kløe. De siste årene er det blitt mer skabb i hele Europa, også i Norge. Nylig (2022) har FHI (Fhi.no) laget nye og bedre retningslinjer og pasient-informasjoner, for hvordan vi skal behandle skabb i Norge.

Problemet er at det middel vi har brukt mye før, perimetrin (NIX) ikke fungerer like godt som før, uten at vi helt vet hvorfor.

Forskere i Østerrike så på en gruppe pasienter som hadde hatt skabb, tilsammen 224 pasienter, og hele 38% av disse hadde ikke hatt effekt av perimetrin. Pasientene ble fordelt tilfeldig og vekselvis til to grupper, der den en tok en tablettbehandling ivermectin (Stromectol), en viss mengde (i to doser med 7 dager imellom), mens de andre smurte seg med benzyl-benzoat 25% -krem i tre dager på rad. Resultatet var lik effektivitet – hhv. 86% og 87% ble bra.

Konklusjon: Joda, begge metoder er bra, men vi ønsker oss 100% effekt, og da mener disse forskerne at kombinasjon av begge preparater er det mest logiske, også som første behandling. Norske myndigheter (HELFO) refunderer i dag ikke kostnaden for ivermectin (Stromectol) før noe annet har vært prøvd først. Men hvis noe annet ikke har fungert: Ja takk, begge deler bør bli konklusjon.  Selv om ganske mange nok også blir bra av NIX, eller som studien viste , Benzyl-benzoat, eller ivermectin, alene.

JEAD: Meyerburg et al: 2023:37:165-165