Forskningsnytt mai 2022

Akne, Isotretinoin og psykisk helse.

 

Helt siden medikamentet Isotretinoin (Tidl. Roaccutane) ble tatt i bruk til behandling av akne for mer enn 40 år siden, har medikamentet vært knyttet til fare for psykiske bivirkninger.

Det har særlig vært knyttet til mulig økt risiko for depresjon, selvmordstanker, og det mest alvorlige av alle: selvmord.

Det har vært forsket intenst på dette i hele verden lenge, da Isotretinoin er et svært effektivt legemiddel det ikke finnes gode alternativer til. Bruken er økende, også fordi alternativet med antibiotiske behandlinger (tetracykliner, clindamycin) bør reduseres pga resistensproblematikk, og disse alternativene er heller ikke effektive nok ved alvorlig og langvarig akne. Siste 10 års forskning har i økende grad konkludert med at det er flere faktorer som skal til, enn medikamentet alene, for å utløse psykiske bivirkninger. Bare det å ha akne gir en betydelig risiko for bli deprimert og kan indusere selvmordstanker, altså FØR man får behandling. Flere studier også viser at effektiv behandling med Isotretinoin bedrer den psykiske helsen for mange. Nylig ble det publisert et formidabelt forskningsarbeide som belyser dette tema enda bedre enn før. En multinasjonal forskergruppe har tatt for seg en database med 12 millioner pasienter, og plukket ut relevante grupper, totalt 33.866 pasienter som har gjennomgått ulike behandlinger, inklusive en gruppe som ikke er behandlet. Dette har gitt svært robuste data å jobbe med. De konkluderer: Å bli behandlet med Isotretinoin gir en reduksjon i psykiske bivirkninger på 20% (odds ratio 0.8) opp mot alternativ behandling med antibiotika. Men, det forkommer psykiske bivirkninger ved Isotretinoin behandling ut fra personlig psykisk sårbarhet, og kanskje også knyttet til de godt kjente fysiske plagene denne behandlingen gir. Fremdeles vil vi måtte ta opp tema med alle vi behandler, men på gruppenivå gir ikke Isotretinoin alene noen økt risiko for psykiske problemer, snarere tvert om. Dette er viktig forskning- for å unngå å skremme pasienter bort fra god og effektiv behandling.  Psykiske og fysiske plager knyttet til behandlingen med Isotretionoin må adresseres grundig, da Isotretinoin er et medikament med nærmest obligatoriske plager man må kjenne til. Mange pasienter får alvorlig akne i en alder med særlig psykisk sårbarhet, og de må møtes på dette uten å bli fratatt mulighet for effektiv behandling basert på ubegrunnet frykt.

 

Palijarvi et al. Br J Dermatol 2022