Forskningsnytt Mars 2021

Forskningsnytt MARS 2021

Olumiant © (bariticinib) – helt nytt medikament mot alvorlig atopisk dermatitt (AD) – hva med bivirkninger?

 Fra 1. Februar 2021 kan man i henhold til nasjonale retningslinjer som hudlegen må følge, skrive ut en helt ny type medisin (JAK hemmer) til de med mest uttalt eksem. Studier viser at behandlingen kan ha god effekt på utslett og kløe, og det er veldig nyttig at det nå er kommet en rykende fersk artikkel som oppsummerer hvilke bivirkninger som kan forventes.

Selv om Olumiant har vært brukt mot leddgikt (RA) i Norge i ca 3 år, har vi jo ingen egen erfaring med bivirkninger hos de som har atopisk eksem. Bieber og medarbeidere har gått igjennom studiene, data fra til sammen 2531 personer er analysert. Den vanlige dose man tar er 4 mg, men det er også analysert data fra dem som kun fikk 2 mg. Konklusjonen er at det er svært lite alvorlige bivirkninger, også blant de med AD. Man ser enkelttilfeller av herpes infeksjon, også det vi kaller eczema herpeticum, som er å få en alvorlig herpes infeksjon i eksemet, det var 11 av de 2531 som fikk. Helvetesild, som kalles herpes zoster, var det litt av i 2 mg gruppen, ingen i 4 mg gruppen. Det var ingen som fikk hjertesykdom, eller kreft. En pasient fikk blodpropp, men hun brukte medisiner som fremmer risiko for en slik hendelse. Relativt mange (19-23%) fikk lett økning av blodprøven CK, uten at dette førte til noen plage. Det er rel. vanlig med lette bivirkninger som lett hodepine, forkjølelser eller løs avføring, men sjeldent så uttalt, eller langvarig, at behandlingen måtte avbrytes. Det kan anmerkes at man ikke så tegn til økte plager fra øynene, noe vi kjenner fra et annet preparat som nylig er tatt i bruk til samme gruppe pasienter (DupixenT). Konklusjon: Olumiant ser ut til å være et trygt preparat, der eventuelle bivirkninger som oftest er lite plagsomme, og at det sjeldent oppstår mer alvorlige bivirkninger.

Bieber et al, JEADV: 2021, 35, 476-485, Februar.