Forskningsnytt November 2022

Forskningsnytt November 2022

Er det trygt å bruke biologisk behandling mot psoriasis under graviditet?

Det blir stadig mer vanlig å behandle moderat eller uttalt psoriasis med biologiske legemidler, injeksjoner som blokkerer deler av det avvikende immunforsvaret ved sykdommen, ved psoriasis eller tarm eller leddsykdommer.

Vi har som hovedprinsipp å unngå alle medisiner under graviditet, selv om mekanismen i bruken av biologiske legemidler taler mot at slike skader oppstår. Man utfører ikke eksperimenter med gravide. Men store mengder data, etter 10-15 års verdensomfattende bruk, tyder på at biologiske legemidler ikke gir øket risiko for f.eks. abort eller misdannelser. Men vi er ikke helt bekvemme med å ikke vite enda mer om dette. Engelske leger har sett på en gruppe kvinner i fertil alder, i årene 2011-2021, totalt 128 kvinner, der 15 ble gravide under behandling. Det ble født 9 friske barn, ingen med misdannelse, det oppstod 4 tidlige aborter, en sen abort og en villet abort. Snittalder var 37.5 år hos mødrene. De 29% spontanaborten kan synes å være et høyt tall, men i normalbefolkninger er det lignende tall i denne aldersgruppe (24%). Denne oversikten viser altså at det neppe er noen økt risiko for abort eller misdannelse hos dem som får biologiske legemidler. Man bør ta med i betraktning at å ta fra pasienter en effektiv behandling også kan ha negative helsekonsekvenser. Forskerne poengterer nødvendigheten av å ha åpne samtaler med pasientene om dette før man tar beslutningen om hva som bør gjøres, og kunnskapen på dette feltet er i stadig endring, og gårsdagens viten raskt kan bli foreldet.

Wolfe, C et al. Br J Dermatol 2022: 187: suppl pp.31-83