Forskningsnytt september 2021

Plasma – helt ny behandling av sår som gror dårlig, for eksempel diabetessår.

Diabetes er en sykdom som kan medføre at det oppstår sår i huden som det kan være svært vanskelig å få til å gro. Slike sår er ganske vanlig for både type 1 (insulin avhengig diabetes), og de med diabetes type 2 (ikke-insulin-avheng diabetes). Risiko er så høy som ca. 25%. Av alle sår som fører til amputasjon av foten, vil 60-80% nettopp være diabetes sår.

En ganske ny og spennende behandling: «Kald atmosfærisk plasma-behandling» har nylig blitt lansert som noe nytt som kan ha flere biologiske effekter, kanskje også på helt andre områder, det er også positive studier som viser effekter på kreftceller.

I en tysk studie ble 62 sår hos 43 pasienter med diabetessår tilfeldig fordelt til to grupper, der den ene fikk standard behandling, mens den andre fikk «Kald atmosfærisk plasma-behandling»: Plasma er en gass – bla annet solen består av plasma, og er en blanding av ioner, lys, ladede partikler, reaktivt oksygen og nitrogen.

I denne tyske studien ble sårene mindre, grodde fortere og førte i større grad til helbredelse enn ved standard behandling. Plasma-behandling kan bli et viktig våpen for mer effektiv behandling av sår som gror dårlig, og er et spennende forskningsfelt. Jeg vet ikke om det forgår noe forskning med dette i Norge.

 

Stratmann B, et al: JAMA Network Open: 3: (/), Juli 2020.