Forskningsnytt September 2023

Forskningsnytt September 2023

 

Psoriasis og risiko for hjerte-karsykdom – hva er status?

Allerede på 70-tallet kom de første forskningsdata som tydet på at det å ha alvorlig psoriasis var en selvstendig risikofaktor for å kunne få hjertekarsykdom, dvs hjertekarsykdom eller hjerneslag. Siden har det dryppet inn store og små studier som har bekreftet denne mistanken, f.eks en studie som viser at de med mye psoriasis får infarkt (50% oftere) enn de som ikke har psoriasis.

Det neste spørsmålet blir da: Er det slik at å behandle psoriasis med MTX eller biologiske midler senker den samme risiko, dvs, er det slik at ved å behandle psoriasis så reduseres annen helserisiko? Det korte svaret på dette er JA, det lange svaret er at vi ikke vet i hvor stor grad. Problemet er at det er mange faktorer som påvirker risiko for hjertekarsykdom, og det vanskelig å skille disse fra hverandre. Men, man vet at de med overvekt, eller høyt blodtrykk eller for mye fettstoffer i blodet (hyperlipidemi) har økt risiko for hjertekarsykdom hvis de OGSÅ har psoriasis. Man vet ikke sikkert hvor mye moderne medisiner mot psoriasis (MTX og biologiske legemidler) bidrar til å senke risiko. Der er studiene litt sprikende, men det vi vet er at å behandle overvekt, fettsykdommer og høyt blodtrykk er viktig for våre pasienter, som ofte ikke vet at psoriasis har noe med dette å gjøre. Vi vet heller ikke hvor viktig det er for pasienter med LITE psoriasis å behandle sykdommen fordi det senker risiko for hjertekarsykdom slik data er etterspurt, og det pågår studier som tar sikte på å finne ut av dette. Konklusjonen er at pasienter med mye psoriasis bør følges opp for andre risikofaktorer som bidrar til hjertekarsykdom, og at pasienter som får MTX eller biologisk legemiddel sannsynligvis har en positiv helseeffekt –  utover det å bli mye bedre av sin psoriasis.

J Deutchen Dermologischen Gesellschaft 2023: 21: 718