Fotodynamisk behandling (PDT) av hudkreft med dagslys

Fotodynamisk behandling med

Hva er PDT – behandling med dagslys (d-PDT)?
Fotodynamisk behandling (PDT) er en behandlingsform som innebærer at uønskede syke
celler i huden fjernes ved en fotokjemisk prosess, som skåner de friske cellene. Det blir påført
Metvix /Ameluz® krem på huden, som tas opp i de syke cellene. (Ved vanlig PDT belyses
området med en spesiell lampe inne hos oss). Ved dagslys-PDT brukes vanlig dagslys –
ute. Fordelene ved dagslys-PDT versus vanlig PDT er at flere hudforandringer kan behandles
samtidig, mindre eller ingen smerte, og man må ikke tilbake til vår praksis etter å ha vært ute.

Hvilke hudsykdommer behandles med d-PDT og hvorfor d-PDT?
PDT kan foreløpig kun brukes på solskader i huden -solare keratoser, og er godt egnet på
steder som det er enkelt å utsette for dagslys (ansikt). Det er kun fra april til september at
metoden kan brukes, da vi trenger en viss mengde dagslys, og det bør ikke regne, men kan
være overskyet. Det skal være mer enn 10 grader pluss ute. Det er ikke UV-lyset som blir
utnyttet i behandlingen, derfor påfører vi en solfaktor så du ikke skal bli solbrent når du er ute
i dagslyset.

Blir alle kvitt hudkreften/celleskadene?
Det er ingen behandling av solskader som i dag er 100% effektiv, og d-PDT gir effekt på 70-
90% av solskadene, viser gode studier.

Sett av dagen til behandlingen!
Først påføres all hud i ansiktet en spesiell solfaktor-gel så du ikke blir solbrent under
behandlingen. Deretter raspes det lett på hver solskadeflekk med en litt skarp skje, så huden
”åpner seg ” litt for kremen, og påføres et tynt lag Metvix/Ameluz® krem på hver flekk som
behandles. Er det tvil om diagnosen tas vevs/celleprøve. Deretter skal du gå ut innen 30
minutter og være ute i ytterligere 2 timer til.
Man kan gjerne gå en tur, slik at det kommer lys fra alle kanter, og unngå skyggefulle steder.
Man må ikke sitte stille med ansiktet mot solen, men være ute. Går du inn et ærend, legg til
disse minuttene så du vet du har vært ute i 2 timer. Når du kommer inn skal områdene vaskes
forsiktig, og være inne resten av dagen. Neste dag er ingen tiltak nødvendig.

Bivirkninger:
Noen opplever et lite ubehag i form av stikninger, eller ubetydelig smerte, i områdene under
oppholdet ute, vesentlig mindre enn det noen opplever ved vanlig PDT.

Hva skjer etter behandlingen?
Det oppstår små sår som skal gro som andre sår, mye likt lette skrubbsår . Det kan ta fra 1-2
uker, avhengig av størrelse på lesjonen som ble behandlet osv. La sårene være, om nødvendig
kan de dekkes med Duoderm bandasje. Når det er tørre skorper trenger de ikke dekkes til,
man kan bruke litt kosmetikk om man synes det er skjemmende. Kom innom oss , om du
tror noe ikke er som det skal. For noen er en behandling nok, men det er sjelden at alle
solskadene blir borte, og at det ikke oppstår nye. De fleste som behandles med PDT har
såpass mye solskader at ulike metoder må brukes, over tid.
Hele ansiktshuden bør beskyttes med solfaktor 50 i 1-2 mnd. etter behandling.

Er det behov for oppfølgende kontroller?
Kontroll avtales individuelt, avhengig av hva som ble behandlet, oftest etter ca. 6 mnd . Ser
du selv noe mistenkelig i arrområdet i årene etter behandlingen bør du ta kontakt, selv etter 6
mnd.