Frysebehandling

Frysebehandling1

Hva er frysebehandling?
Frysebehandling, eller kryo-kirurgi, er å fjerne uønsket hudvev ved en kontrollert
nedfrysning av huden med flytende nitrogen.

Hvilke hudforandringer kan fryses?
Vorter, pigmentforandringer og enkelte typer hudkreft kan behandles med godt resultat.
Legen vil vurdere om frysebehandling er bedre enn annen behandling i ditt tilfelle.
Hva skjer under behandlingen?
Nedfrysningen medfører en kortvarig stikkende smerte, med påfølgende ømhet og overfladisk
sårdannelse.

Hva skjer etter behandlingen?
Reaksjonen etter behandlingen er avhengig av hvor kraftig (antall sekunder) man fryser.
Kortvarig frysning (5-15 sekunder) gir vanligvis kun rødme, eventuelt lett væsking og
skorpedannelse, og fullstendig sårtilheling innen 7-10 dager. Ved kraftigere behandling kan
det oppstå blodblemme, lokal smerte, væsking i flere dager, og totalt tilhelingstid på 2-4 uker.
Såret gror, og ny hud erstatter hudforandringen som ønskes fjernet. Ved smerter kan vanlige
reseptfrie midler som Paracet brukes med god effekt.

Hvordan steller jeg såret?
Ved kortvarig frysing er plaster ofte ikke nødvending. Tørre skorper kan beskyttes med et
plaster. Plasteret skiftes hvis det blir vått, eller hver 2.-3. dag. La skorpen sitte på til den faller
av. Apoteket har sårbandasjer som tåler dusjing, og som kan sitte på såret flere døgn. Ved
væskende sår etter kraftig frysing bør bandasje/plaster skiftes daglig. Blemmer kan stikkes
hull på. Gul/grønn væsking og økende rødme/smerte etter den første fasen på 2-3 døgn kan
være tegn på sårinfeksjon, og bør behandles med forsiktig sårvask med f.eks. reseptfri
Klorhexidin oppløsning daglig.

Må området beskyttes spesielt?
I 2-6 uker etter behandlingen kan det behandlede hudområdet bli overpigmentert- hvis det
solbestråles, bruk derfor høy solfaktor (30-50) i denne perioden.

Oppstår det arr?
Ved kraftig f rysebehandling kan det oppstå varig lysere hud i området pga. pigmenttap. Det
blir sjelden fortykkede arr. Enda sjeldnere oppstår en lett form for følelseløshet i området.

Er kontroll nødvendig?
Frysebehandlingen er ikke 100 % effektiv for alle hudlidelser. Noen hudlidelser krever
gjentatte behandlinger.