Hudbiopsi = (vevsprøve fra huden)

hudbio

Hensikten med å ta vevsprøver?
Det kan være nødvendig å få undersøkt huden med mikroskopisk diagnostikk for å fastslå en
korrekt diagnose for din hudsykdom. Vevsprøven blir sendt til spesialister på Unilabs, som
bedømmer denne ved mikroskopisk undersøkelse

Hvor lang tid tar det å få svar?
Vevsprøven skal forbehandles, og ikke sjelden vurderes av flere leger. Svaret vil normalt
foreligge hos oss etter 2-3 uker, av og til senere.

Hva kan en vevsprøve avgjøre?
Vevsprøven vil kunne skille ulike tilstander i huden, og er en god måte til f. eksempel å skille
godartede fra ondartede svulster. Ved andre hudlidelser vil vevsprøvene kunne være mindre
spesifikke, og prøvesvaret må alltid tolkes sammen med det som foreligger av andre
opplysinger og selve utslettet. Vevsprøven er et godt verktøy for også å utelukke en rekke
sykdommer, for eksempel at det kan være ondartede, eller sjeldne sykdommer.

Hvordan skal jeg stelle og etterbehandle området der vevsprøven er tatt?
Vevsprøven vil medføre at det taes ut et liten hudbit på 3-5millimeter som ofte krever 1-2
sting for å lukke huden. Såret bør beskyttes mott vann i 1-2 døgn, siden kan de dekkes med
vanlig plaster, og stingene fjernes etter 5-8 døgn. Sett på et nytt plaster etter dusjing. Det blir
et meget beskjedent arr.

Hvordan får jeg vite hva resultatet av vevsprøven?
Hudlegen informerer alltid resultatet av prøven, samt en vurdering av hva dette betyr i praksis
så snart vi har fått svaret. Vi bruker sms, brev eller telefon hvis det er best.

Beskjeder om resultat går direkte til deg, og ikke automatisk til din egen lege. Dette for å
unngå misforståelse om hvem som skal følge dette opp. Det skal hudlegen i samarbeid med
pasient. Si fra om du vil vi skal underrette fastlege spesielt, og ta gjerne med svaret fra oss til
din fastlege, så legen din er informert