Huddoktoren informerer om: SKABBMIDD oppdatert 25. november 2020

Hva er skabb? mm stor midd som graver seg ned i hudens overflate. Smitte skjer ved nær fysisk kontakt mellom mennesker, ikke via kjæledyr. Man regner med man trenger ca.15 minutters kroppskontakt for smitte, ergo meget sjelden f.eks. ved lek mellom barn. Kun 2% ble smittet etter å ligget i sengetøy etter skabbinfiserte personer.  Skabb er svært utbredt i deler av verden, ca. 130 millioner mennesker har til enhver tid skabb. I Norge opptrer skabb året rundt, men i betydelig mindre omfang. Siste 3-5 år er det en betydelig økning av tilfellene, ikke bare i Norge men også for eksempel i Tyskland. Man blir helt frisk etter behandling. Tilstanden er potensielt smittsom inntil man får behandling.

Hvordan merker man skabb?

Typisk er kraftig kløe som forverres om natten på grunn av sengevarmen. En vil etter hvert få røde prikker og små blemmer, oftest mellom fingre, rundt håndledd, albuer og i kjønnsområdet. Det tar vanligvis tre til seks uker fra en blir smittet til en merker kløe.

Kløen er en allergisk reaksjon på middens egg og avføring, og ettersom huden vår trenger 3-4 uker på å” skiftes ut”, så vil kløen ofte ikke gi seg helt før etter denne tiden, selv om midden er drept av behandlingen.

Hvordan vet legen det er skabb?

Legen kan finne midd eller midd-egg i huden ved å lete etter karakteristiske” ganger” i huden, og se i mikroskop. Ofte ser utslettet så typisk ut at legen kan gi diagnosen uten å finne midd, og det kan være tilstrekkelig for å gi behandling, men da med mulig oppfølgning for å fange opp mulig feildiagnose. Man skal være tilbakeholden med å gi både krem og tabletter uten å en ganske sikker diagnose, men det er også viktig å behandle mistenkte for å unngå spredning til andre.

Hvordan foregår behandlingen?

Alle husstandsmedlemmer (så lenge de har nærkontakt) og de man deler seng med skal vanligvis behandles samtidig når skabb er sikkert påvist, for å unngå” ping-pong” effekt, altså re-smitte fra en i nærmiljøet som ikke har fått symptomer ennå.

Behandling: Det er mulig å behandle huden med å smøre enten NIX krem, eller flytende Benzoyl-benzoat (BB) (liniment).

Følg bruksanvisningen nøye, de skal brukes forskjellig!

Nix (permetrin) krem 5 %. Reseptfri fra apotek.

  • 15 min etter bad eller dusj smøres kremen på tørr og ren hud. Hele kroppen unntatt hodebunn og området rundt øyne og munn skal behandles, også hals og bak ører. Spesielt viktig er nøye smøring mellom fingrene, litt under negl kantene (klipp negler kort), rundt håndledd, albuer og i kjønnsområdet. En tube NIX (30 gram) er oftest nok til hele huden, store mennesker kan trenge mer. Alt skal smøres, ikke bare der det klør.
  • Obs smør nøye inn under neglekantene

Barn under 3 år skal også smøre hodebunn og ansikt.

  • Etter påsmøring skal en vente 12 timer, før kroppsvask/håndvask. (FHI anbefaling) (Haukeland SH anbefaler 24 timer). Det mest praktiske er å behandle seg på ettermiddag eller kveld, ha kremen på huden over natten, legge sengetøy til vask om morgenen, og ta en dusj etterpå.

Alt sengetøy og undertøy vaskes på vanlig måte på 60 grader. Tøy som ikke kan vaskes, henges bort en uke, (å legge det er fryseren er en usikker metode). Sko kan være infisert, samt luer, skjerf osv – settes bort en uke.

Alternativ til NIX:

Behandling med Benzoyl benzoat (BB) liniment: Reseptfritt fra apotek

Dette er en flytende væske som skal påføres hele huden til sammen 2 ganger med 5-10 min imellom. (FHI- anbefaling).  Man vil trenge relativt mye liniment ved første påsmøring, mindre ved de 2 påfølgende. En voksen person kan trenge 100-150 ml for en slik (dobbel) behandling. Det kan stikke og svi i huden ved påføring. Linimentet skal være på huden minst 24 timer (FHI anbefaling).

Det anbefales to behandlinger med 7 dagers mellomrom. (FHI anbefaling 2020)

Det er nylig kommet et alternativt BB – preparat som brukes i Sverige: TenutexÒ krem, som er midre plagsomt å bruke enn BB-liniment NAF. Tenutex kan forskrives av lege. Anbefales brukt to ganger med en ukes mellomrom.

Tablettbehandling

 Av og til velges annen behandling, f.eks. Ivermectin, = Scatol, eventuelt i kombinasjon med permetrin (NIX) eller BB . Tablettene Scatol må forskrives av lege. Hvis behandling med NIX eller BB har sviktet, kan legen søke om Scatol med refusjon fra Helfo («blåresept-vilkår»).

Scatol skal også brukes to ganger – med 14 dagers mellomrom .

(Statens legemiddelverk, 23.10.20.ref : 20/16274)

Generelt om skabb

Etter behandlingen kan kløen fortsatt være plagsom i 3-4 uker selv om skabbmidden ikke lenger er tilstede, men det blir oftest mindre kløe etter 1-2 uker, og det blir mindre utslett.

Dersom kløen og utslettet ikke er bedre etter 3-4 uker, bør legen kontaktes for oppfølgning.

Skabb er en sykdom hvor alle blir friske, selv om det hos noen tar lang tid og blir kostbart. Det er kun mulig med refusjon etter at første behandling har sviktet, og det er kun refusjon for Scatol.

Skabbmidden bærer ingen andre sykdommer, slik f.eks flått gjør.

Konklusjon: Skabb er en plagsom, men ufarlig sykdom. De fleste responderer på behandlingen med NIX krem, mens andre kan trenge flere behandlinger, og/eller tablett-behandling. Dette kan gi store medikamentkostnader. Men ingen blir friske av skabb uten behandling.  Det er ikke uten grunn noen kaller den for Faenskabben….

 

Tre mulige grunner til at behandlingen svikter:

1) Utilstrekkelig påsmøring av NIX/ BB. Det er ganske krevende å smøre 100% av huden (minus hodebunn, munn og øyne), og være 100% sikker på at all hud er smurt. Få hjelp til dette. Man trenger ca. 25-30 gram krem for å smøre tilstrekkelig på hele huden. Husk å gjenta smøring på hender hvis f.eks. hender vaskes.

2) Re-smitte: Mange vet ikke hvem de er smittet av, og det kan være personer som ikke er identifisert som er smittekilde. Vær derfor åpen og fortell at du har skabb til personer du tar på, og som kan tenkes å være smittet. Vær oppmerksom på kontakter som vanligvis ikke klør. RE-smitte fra møbler og inventar anses som sjeldent, og påvist midd på PC / mobil er nok veldig uvanlig.

3) «Resistens» betyr mangelfull medisinsk effekt av NIX / Benzoyl-benzoat, eller Scatol Det er tilfeller der det kan se ut som særlig NIX svikter, uten at man har funnet ut at det er selve NIX preparatet som midden overlever.

Barn, gravide og ammende

Nyere erfaringer kan tyde på at Benzoyl benzoat er mer effektivt enn NIX, men oppleves mer plagsomt å smøre seg med. Behandling av barn under 6 år, gravide og ammende bør diskuteres med lege. Behandling med BB til barn under to år (men ikke yngre enn 2 mnd) kan gjøres med en fortynnet BB- løsning (lege må forskrive dette). Ammende skal ikke bruke Scatol.

Mange som får skabb forbinder dette med urenslighet eller mulig seksuell smitte, men det er sannsynlig at midden smitter oftere ved vanlig kroppskontakt enn seksuelt.

Hva gjør man med kløen etter gjennomført behandling?

Etter at siste behandling er gjennomført vil midden være død og man kan smøre huden med en mild kortisonkrem, eller ta reseptfrie antihistamintabletter.

Ettersom man kan ha kløe opptil 3-4 uker etter vellykket behandling, er det mulig å få en form for skabb-angst, som fører til hyppige og unødvendige behandling med f.eks. NIX.

Dette blir kostbart og kan gi eksem, særlig ved bruk av BB.

Mer informasjon på nettet: Folkehelseinstituttet (FHI)

Bruksanvisningen som følger med benzoyl-benzoat avviker noe fra FHI’s anbefalinger, vi velger å anbefale FHI´s oppdaterte anbefaling for helsepersonell  datert 14.okt 2020.

 

© Claus Lützow-Holm, Teresa L Berents og Anne Lise Helgesen. Informasjon for bruk ved konsultasjon