Huddoktoren – også et offer for klimaforandringene? Global oppvarming gir økt forekomst av smittsomme sykdommer.

Jeg ble nylig smittet med den ufarlige virussykdommen Hand-mouth-foot disease, og så litt pussig ut noen dager. Derfor skvatt jeg litt da jeg leste i en nypublisert oversikstartikkel at nettopp Hand –mouth –foot disease, en enterovirus sykdom, er en av de virus sykdommer vi kan forvente mer av som følge av global oppvarming. Forbrenning av fossilt brennstoff og avskoging er sannsynlig årsak til 70% av den globale oppvarming. Selv små endringer i vær og dag/ natt temperatur gir endringer i livssyklus til mange mikrorganismer og insekter, et eksempel er borrelia, som sprer seg i området det ikke var borrelia før. Mange mygg-bårene sykdommer som Zikavirus og Dengue virus sprer seg også mer –av flere årsaker – , men der også relativt små endringer i klima gir økt risiko for spredning. Oppvarming av havene gir bla økt forekomst av farlige brennmaneter. Dette er sett både ved USAs og Japans kyster, ulike farlige arter ses i økende omfang. Mer banale plager som ”svimmers itch” – en ferskvansparasitt er også på sterkt økende i USA. Forekomsten av ulike typer hudkreft øker stadig, av mange årsaker, men den generelle økning i temperatur over hele kloden innebære også at folk kler seg lettere- kanskje 10% av økningen av hudkreft kan skyldes klimaendringene.

Kilde: Brunnssen A et al : JAAD Januar 2017, s.140-147.