Huden kan puste – men ikke særlig effektivt

Når mine pasienter av og til kommer inn på at de ikke bruker visse typer kosmetikk fordi huden da slutter å puste, pleier jeg litt overbærende å minne dem om at det er lungene som puster, ikke huden. Men , hovmod står for fall. Huden puster, ganske forsiktig, riktignok , og det monner ikke mye i forhold til det vi trenger for å få nok oksygen til å overleve. Tysker forskere har funnet ut de ytterste 0.5 millimeter av huden kan absorbere oksygen, og at det bidrar til hudens ytterst sjikt får oksygen. Dette bidrar omtrent til 0.4% av den oksygenet kroppen trenger. Det er jo ikke mye, men litt.

Når derfor man i James Bond filmen ”Goldfinger ” kvalte en person ved å forgylle vedkommende, er ikke det noe vi treng er å være redd for. Hvis huden ikke får oksygen klarer resten lungenes oksygenopptak – også forsørge hele huden også. Så ikke stol på at null komma fire prosent er nok til å holde liv i noen. At huden har hørsel tror jeg ikke vil dukke opp i denne spalten.

Kilde: Zeit Wissen Juli , 4/2015, Birgit Herden