Hva kan vi forvente oss av Dupixent (dupilumab) mot atopisk eksem når det kommer?

Som kjent har vi manglet effektive og trygge legemiddel mot alvorlig atopisk eksem hos voksne.

Vi har brukt både Sandimmun, Methoretxate og Imurel, men alle disse er forbundet med utfordringer i forhold til ulike bivirkninger ved langtidsbruk, og de virker ikke alltid som forventet. Ergo er det mer enn spennende når vi nå får et biologisk legemiddel, et antistoff som virker mot betennelsen ved eksem. Det foreligger allerede flere studier som viser effekt, og som er basis for at Dupixent lanseres over hele kloden. Vi håper på en ny tidsalder der pasienter med alvorlig eksem kan få langsiktig god effekt med trygge legemiddel.

I denne studien med over 300 pasienter ble det testet to ulike doser mot placebo, og alle brukte også kortisonkremer i tillegg. Resultatene viste at begge doser Dupixent gav en reduksjon i sykdomsaktivitet, målt med en rekke kriterier, ca 2/3 av pasientene fikk mer enn 75 % reduksjon i utslett , mens mer enn 85 % fikk mer enn 50% bedring. Mange hadde svært god effekt på kløe allerede etter 14 dager, og de som fikk Dupixent brukte mye mindre kortisonkremer, og hadde mye bedre livskvalitet.

Det var lite bivirkninger i alle grupper, noen flere fikk en infeksjon i øyeslimhinnen ( konjunktivitt) i Dupixent gruppen. Studien varte i 16 uker. Studien bekrefter tidligere studier og gir håp om at mange voksne pasienter med atopisk eksem kan få god hjelp- om ikke 100%, som også bør huskes.

Kilde: M de Bruin- Weller et al, British Journal of Dermatology, Mai 2018