Imurel ® (Azothioprin)

Azothioprin

Hva er en Imurel ®?
Imurel ®er et immunregulerende legemiddel brukt i mer enn 40 år. Imurel® ble utviklet for å
redusere faren for å avstøte organer hos organ transplanterte. Det brukes nå også til å
behandle autoimmune sykdommer som inflammatoriske tarmsykdommer og hudsykdommer
som bl. annet bulløs pemfigoid , lupus erytematosus og atopisk eksem. Imurel er ikke
kortison, regnes som tryggere i bruk enn kortison, og har færre bivirkninger.

Hvorfor dempe immunsystemet?
Ved ulike sykdommer er immunsystemet overaktivt, i andre situasjoner angriper
immunsystemet kroppen ( autoimmune sykdommer).

Vil Imurel ® kurere sykdommen?
Nei -men sykdommen kan dempes godt slik at den blir til å leve med, og en del sykdommer
brenner ut hvis de har vært behandlet over tid.
Hvordan brukes behandlingen?
Det kan ta 2-3 mnd før man får god effekt av Imurel®, ergo er dette ikke egnet som
korttidsbehandling. Behandlingen kan vare i flere år om nødvendig.
De fleste tar 100-250 mg pr dag fordelt på to doser (morgen og kveld), med eller etter mat.
Mange starter med en tablett 50 mg hver dag i en uke, så 2 hver dag en uke, osv.

Hva er de vanligste bivirkningene?
De fleste har ingen bivirkninger. Noe svært få er allergisk og får influensaliknende plager
når de tar Imurel®, disse skal stoppe med en gang. Lett uvelhet eller kvalme er den vanliges
plagen, ofte avhengig av dosen, og vil ofte bedres etter hvert (dager). Det kan være noen som
får lettere infeksjoner, forkjølelser osv. Ved langtidsbruk av Imurel ® (år) er det en svakt økt
risiko for hudkreft, og lymfekreft. Bruk god solbeskyttelse.

Hvordan oppdages farer ved Imurel®?
Blodprøver for oppstart og hyppig i starten ( hver uke i 4-8 uker, etterhvert kun hver 3 mnd)
avdekker om du ikke tåler Imurel®. Disse prøvene er obligatoriske.
Hvis du får raskt høy feber, veldig sår hals eller blødninger i huden må du søke lege
umiddelbart for å sjekke blodprøver.

Imurel® og graviditet og amming
Imurel er sannsynligvis trygt også i disse situasjoner, men man vil gjerne unngå de fleste
medikamenter i slike sårbare faser – behandlingen må diskuteres med lege, og andre
alternativer foretrekkes hvis mulig.

Imurel® og andre legemiddel
Imurel® kan påvirke andre legemidler, noen eksempler er Marevan, trimetoprimsulfa, og
noen blodtrykksmedisiner (ACE-hemmere). Ikke ta legemidler mot gikt (allupurinol,
febuxostat) når du bruker Imurel. Ta med medisinliste til oss, som vi kan sjekke.
Fortelle andre leger du blir behandlet av, at du tar Imurel®.