Informasjon om hudsykdommer

Problemet med å lete etter informasjon på internett er at mengden dårlig informasjon er stor.
God og oppdatert informasjon kan være vanskelig å finne. Dessuten vil ofte informasjon føre til mange nye spørsmål om hva som gjelder deg – som du ikke får svar på så lett. Ofte er det lurt å sjekke ut det du finner med leger du stoler på – og som kan tilpasse informasjonen din lidelse, som kan være forskjellig fra andre med samme diagnose.

Granuloma annulare

Hva er granuloma annulare (GA)? Granuloma annulare er en ikke helt uvanlig, men en helt ufarlig hudsykdom. Som oftest ses dette hos barn eller unge

Les mer »