Isotretinoin og tarmsykdom- ingen sammenheng

Isotretinoin (tidligere Roaccutane) er et meget effektivt middel mot alvorlig akne ( kviser), og har en rekkes vellkjente bivirkninger, inkl. Fosterskadlighet og en rekkesubjektive plager forbundet med behandlingen. Plagene er oftest relaterit til dose, og kan derfor til en viss grad minimeres. Det har i flere år vært mistanke om at isotretinoin også for noen ser ut til å kunne utløste såkalte inflammatoriske tarmsykdommer (Morbus Crohn, ulcerøs kolitt), dog at dette er svært sjeldent, og også kan være en tilfeldighet, ettersom begge sykdommer er relativt vanlige, og oppstår i samme aldersgruppe unge voksne. Nå er det publisert en stor studie med over 2100 pasienter med inflammatorisk tarmsykdom, og av disse hadde 0.45% vært eksponert for isotretinoin. De fant ingen øket risko for at isotretinion er en utløsende faktor for slik tarmsykdom. Dette utelukker ikke at en slik risko ikke kan finnes, men den er ikke mulig å påvise pr. i dag. Ettersom isotretinion et legemiddel med uvanlig mange bivirkninger er det det viktig at vi forholder oss til de som er viktige, og ikke fortaper oss i hypotetiske risiki.

Kilde: Etminhan, M et al, JAMA Dermatology , Feb 13