For henvisende leger:

Nye samarbeidspartnere i førstelinjetjenesten er velkommene! Leger som ønsker direkte kontakt kan kontakte meg (faksnummer 2293 2531) for å få tilgang på selektivt telefonnummer for ø.hjelp.

Epikriser blir sendt umiddelbart. Vi har gode relasjoner mot sykehusmiljøene når dette er nødvendig for viderehenvisning.

Jeg vil ikke tilby kosmetisk behandling, men har erfaring med å gi råd hvor slik behandling utføres av seriøse private aktører når det er ønsket.

P.g.a misforhold mellom kapasitet og antall henvisninger vil vi måtte returnere henvisninger for pasienter, der det gjelder fjerning av benign lesjoner, og problemstillinger med lav medisinsk viktighet. Vi må prioritere etter medisinsk viktighet jfr. HD’s prioriteringsveileder, nov 2008. Beklager.

For leger som henviser føflekker til vurdering
Her kan du lære mer om hva du kan gjøre selv når du usikker på om det er melanom, nevus eller talgvorter du har med å gjøre: Melanom, føflekk eller talgvorte?