Kontaktallergi oppdatert: 27. Januar 2022

Kontaktallergi1

Hvordan gjøres denne 3 dagers testen i praksis?

Det legges på en liten mengde test-substans på en 28 små skåler som festes på ryggen
med tape. Dette skal sitte på huden i 48 timer, og deretter tas av. Man skal ikke dusje i
denne perioder, og heller ikke før legen har lest av testen neste dag, etter ca. 72 timer.
Testen er markert med tusj merke for hver substans, og hvis disse markeringen blir
borte pga dusjing, er testen ikke mulig å lese av.

Du får derfor 2 avtaler hos helse sekretæren: dag 1 for legging av test, og hos legen 3 dager
(72 timer) etter at testen er lagt for avlesning.

Hva er kontaktallergi?
Kontaktallergi en allergireaksjon i huden som oftest arter seg som et eksem. Et eksem er et
kløende rødt utslett som kan ha flere årsaker, kontaktallergi kan være en av dem.
Kontaktallergi er noe som oppstår fordi kroppen (huden) har vært i kontakt med en definert
substans, ofte et kjemisk stoff, som fører til at huden blir sensibilisert (allergisk) for dette
stoffet, og vil «huske” dette, slik at senere kontakt med stoffet utløser eksem i huden.
Typisk kontaktallergi er nikkel allergi – utløst for eksempel etter kontakt med nikkel i
ørepynt, buksespenner eller jeansknapper.

Hvordan påvises kontaktallergi?
Kontaktallergi kan påvises ved at vi utfører en test der potensielle stoffer som oftest gir
kontaktallergi legges på huden, for ved avlesning kunne se om det har oppstått et eksem som
tegn på kontaktallergi mot stoffet. Testen kalles oftest standard-serie, da testen gjøres på en
internasjonal standardisert måte med standardiserte test substanser.
Det er kun hudleger som har kompetanse til å utføre / tolke slik testing.

Hva betyr et utslag på testen?
Utslagene kan være små eller store, og hudlegen vurdere hva det betyr. Positiv test viser at
det foreligger en sikker allergi mot stoffet. Det er nyttig å vite uansett. Ofte er likevel et
utslag ikke ensbetydende med at man har funnet årsaken til det aktuelle utslettet du har, da det
kan være at stoffet du reagerer på ikke er relevant, eller at det forligger andre årsaker som er
av større betydning for ditt eksem. Dette vil legen gå inn på ved avlesning.

Hva betyr manglende utslag på testen?
Manglende utslag viser at du neppe er allergisk for akkurat de” Top 28” substansen vi bruker i
testen. Men ettersom det foreligger flere tusen substanser som ikke inngår i testen, kan det
allikevel være en kontaktallergi. Vi kan derfor av og til supplere testen med andre substanser.
Dette vil legen vurdere, alt etter hvilken situasjon som foreligger. Alle substanser kan ikke
brukes til testing. Mange med eksem har en hud som har en liten”brist”, som gjør at man
reagerer med eksem på en rekke stoffer – men som ikke kan testes ut med denne testen.

Be om å få en kopi av test-resultatet, det kan komme til nytte siden.

Hør episode 5 av podkasten “Huden snakker” for mer informasjon om temaet.