Kortison i tablettform

Kortison

Hva er kortison (cortisol)?
Kortison er et livsviktig hormon som normalt forekommer i kroppen vår og som produseres i
binyrene. Kortison er viktig for mange funksjoner i kroppen, bl.a. for regulering av
immunsystemet.
Ved visse sykdommer som skyldes overaktivitet i immunsystemet, kan man gi kortison i
tablettform, som demper denne overreaksjonen i kroppen.

Hvordan virker kortisontabletter?
Flere hudsykdommer har sammenheng med overaktivitet i hudens immunsystem. Ved bruk av
kortison, hemmes denne overaktiviteten. Kortisonbehandling er ikke nødvendigvis
helbredende, men har god effekt når det blir brukt der det er nødvendig.

Hvem skal ha kortison i tablettform?
Kortisontabletter (oftest Prednisolon ®) anvendes ved en rekke hudsykdommer. De viktigste
er bindevevssykdommer, visse blemmedannende hudlidelser og akutte uttalte eksem der
kortisonkremer ikke har tilstrekkelig effekt.

Hvordan tar man tablettene?
Følg resepten nøye. Som regel tar man hele dosen (et visst antall tabletter), hver morgen etter
mat, og trapper ned med et stadig mindre antall tabletter over tid.
Hold orden på dette: Skriv opp eller bruk dosett.

Hvilke bivirkninger har kortison?
Bivirkningene, og graden av disse avhenger av dosering og behandlingslengde. Kortvarig
behandling (2-3 uker) i lav dosering (20-40 mg) gir meget sjelden alvorlige bivirkninger.
Man kan ofte oppleve lett ansiktsrødme og hjertebank. Ved lengre tids behandling og høyere
dosering er bivirkninger mer vanlig og kan være et betydelig helseproblem.
Hyppigst er vektøkning, både pga. økt appetitt og pga. væskeopphopning i kroppen. Magesår,
blåmerker, synsforstyrrelser, forbigående sukkersyke, stemningsendringer (både opp og ned),
kviser og menstruasjonsforstyrrelser kan forekomme. Langvarig behandling kan føre til
benskjørhet og en rekke andre helseeffekter, men er svært avhengig av dose.
Stort sett opphører bivirkningene når man slutter med kortison.

Er det noen som ikke kan bruke kortisontabletter?
Dersom hudsykdommen tilsier kortvarig bruk av kortisontabletter, er det få som ikke kan
bruke denne behandlingen- obs diabetes. Det er spesielt viktig at pasienter med
magesårtendens, infeksjoner, psykiske problemer, sukkersyke, hjerte- eller nyresvikt og/eller
beinskjørhet, forteller legen om dette.

Kortison og andre medikamenter
Enkelte medikamenter kan få endret effekt om de kombineres med kortisontabletter. Det er
derfor viktig at du informerer legen om hvilke medisiner du ellers bruker.

Hvordan skal behandlingen kontrolleres?
Hyppigheten av kontroller og hvilke prøver som skal tas i denne forbindelse må avtales
individuelt, da dette er avhengig både av sykdommen som behandles og kortisondosen.
Det er viktig at man ikke bråstopper med behandlingen, men at dosen trappes ned etter
avtale med legen.