Lupus erythematosus flekkvis type (DLE)

Lupus erythematosus

Hva er lupus erythematosus (DLE)?
DLE er en kronisk betennelse i huden. Det sees et flekkvist utslett, som oftest sentralt og
symmetrisk i ansiktet. Utslettet består av rødlige, fortykkede, noen ganger lett skjellende
hudpartier, som kan etterlate hvitlige arr etter tilheling.
Tilstanden forekommer hyppigere hos kvinner enn hos menn.

Hva er årsaken til DLE?
DLE er en såkalt autoimmun sykdom. Sol kan utløse eller forverre denne hudsykdommen.

Hvordan behandles DLE?
Utslettet behandles lokalt med kortison, av og til med legemiddelet Protopic. Noen ganger
brukes det tablettbehandling med klorokin (se egen info) ikke kortison i tillegg. Av og til gis
behandling med innsprøyting av kortison i utslettet.

Forholdsregler ved DLE?
Vær forsiktig med solen, og bruk alltid solkrem med høy solfaktor for både UVA og UVB når
du er ute (faktor 30-50).

Sykdomsforløpet ved DLE
DLE er en sykdom som kan vare i mange år med vekslende forløp.
DLE er vanligvis begrenset til huden. Svært sjelden (hos 2–5 %) vil den utvikle seg til den
mer alvorlige formen systemisk lupus erythematosus (SLE, ofte kalt LE)