Morbus Bowen (carcinoma in situ)

Morbus Bowen

Hva er Bowen carcinoma in situ)?
Plateepitel er betegnelsen på de hudcellene som danner hudens ytterste lag, hornlaget. Disse
cellene kan, som alle andre celler i kroppen, av og til forandre seg mot å bli kreftceller.
In situ betyr at det kun er noe galt i det ytterste hudlaget.

Bowen er begrenset til hudens ytterste lag, ergo er det ikke blitt kreft, blir sjelden kreft,
se under, og sprer seg ikke til andre steder i kroppen. Dette er ingen farlig sykdom. Det
oppstår ofte en litt flat rødlig, lett flassende flekk , som kan ligne litt på psoriasis.

For å stille diagnosen er det oftest nødvendig å foreta en vevsprøve for mikroskopisk
vurdering. Det kan gjøres før behandling, eller i forbindelse med behandlingen.

Hvorfor får vi Bowen?
Langvarig soling og solforbrenning er de viktigste årsaker til utvikling av M. Bowen. Andre
kroniske skader (f. eks. arr etter brannskader eller strålebehandling) kan også gi dette.
Bruk av immundempende medisiner over tid kan også bidra til utvikling av M. Bowen.
Det er ikke arvelig. Tilstanden er sjelden hos mennesker under 60 år.

Hvor på kroppen er Bowen vanligst?
Tilstanden er vanligst på solbestrålt hud, hode og ansikt, samt på lår og legger.

Hvordan er behandlingen?
Kirurgi er en god behandling hvis det er små flekker på steder som egner seg for kirurgi men
M. Bowen kan også behandles effektivt med fotodynamisk terapi (PDT). Frysing med
flytende nitrogen, og skraping (kyrretasje/diatermi), eller kremen Aldara blir også brukt.
Legen vil gi råd og diskutere med pasientene om hva som er best egnet i hvert enkelt tilfelle,
da størrelse og lokalisering betyr mye for valg av beste behandling.

Er kontroll nødvendig?
Det er sjelden nødvendig med regelmessig kontroll hos legen men man bør følge med på
hudområdet som er behandlet , og alt ser bra ut. Oppstår klumper eller sår i et slikt område
bør man søke lege for oppfølging, da M . Bowen hos 3-5% kan utvikle seg til hudkreft
(plateepitelcarcinom).