Ny psoriasismedisin Cosensyx (secukinumab) fra Novartis.

Den 20 november ble det av den europeiske legemiddelmydighet EMA godkjent en ny medisin mot psoriasis, og denne sprøytebehandlingen gir oss et etterlengtet nytt verktøy for behandling av moderat til alvorlig psoriasis.

Vi har i dag ganske mange pasienter som blir behandlet med Methotrexate (tabletter), men som vi gjerne skulle kunne gi et endra bedre tilbud, da MTX kan gi bivirkninger hos noen, og ikke tåles av andre. Secukinumab har dessuten en virkningsmekanisme som skiller det både fra MTX , men også fra de andre biologiske legemiddel vi har tilgjengelig. Secukinumab virker ved å hemme en betennelsessubstans som heter IL-17 , og som er en sentral ”bad guy” i psoriasismekanismen. Cosensyx har i studer vist seg mer effektiv enn Enbrel (etanercept) , et biologisk legemiddel mye brukt siste ti år. Hvordan denne nyvinningen vil plassere seg blant de eksisterende legemiddel vi har i Norge vil ikke minst avhenge pris og myndighetenes beslutning om finansiering, samt ytterligere studier av effekt og bivirkninger. Bak i køene av lovende midler er to andre legemidler, brodalumab, og ixekinumab, som begge også har effekt via samme IL-17 hemming , som er sannsynlige konkurrenter. Lite tyder på at vi om 5 år vil bruke samme preparater som i dag. Bedre effekt, mindre bivirkninger, og lavere pris er det vi kan forvente. Men fremdeles blir det dyrt, minister Høye.

Kilde: Paul C et al J Eur Dermatol Venereol 2014: sept EMA, 2014: Nov 1420