Nytt preparat for psoriasis i hodebunn kommer til Norge tidlig 2009

Ca 70% av alle med hudsykdommen psoriasis har utslett i hodebunnen, og dette kan være vanskelig å behandle effektivt. Mange har effekt av kortison- eller D-vitaminholdige preparater. I en fersk forskningsrapport, der bl.a. overlege Joar Austad ved Rikshospitalet er medforfatter, beskrives resultater etter 8 ukers bruk i stor internasjonal studie. Prepratet beslår av en blanding av kortison- og D-vitaminanalogen calcipotriol, og har effekt ved psoriasis i hodebunn nokså likt det man oppnår med et rent kortison preprat. Middelt lanseres i Norge januar 2009, og forventes da å blir raskt tilgjengelig i apotekene.

Kilde: J American Academy of Dermatology 2008:59:455-63