Olumiant (bariticinib) ved atopisk dermatitt oppdatert: 27. Januar 2022

 

Hva er Olumiant (bariticinib)?

Olumiant – en er helt ny behandling for moderat til alvorlig atopisk eksem som trenger behandling ut over salver, kremer og UV-behandling. Olumiant er i gruppen en såkalt Janus kinase hemmer (JAK hemmer) som er et ny type selektivt immundempende legemiddel, godkjent fra 1.Feb 2021 mot atopisk eksem  –  i tablettform. De blokkerer et enzym som hemmer signalsubstanser inne i cellene som bidrar til betennelsen (inflammasjonen) ved bl.a. atopisk eksem. Olumiant har vært brukt i behandling av leddgikt (RA) i Norge siden 2017.

Olumiant behandling er kostbart og underlagt såkalt H- resept ordningen. Det betyr at legene må forholde seg til nasjonale retningslinjer der kravene til hvem som skal kunne få Olumiant. Det er definerte krav til alvorlighet av sykdommen, som må dokumenteres før søknad om bruk kan bli godkjent i samråd med fagpersonell ved sykehusene.

Hvor raskt virker Olumiant?

Det tar som regel noen uker før man får effekt av medisinen. De fleste har god effekt mot kløe, og opplever bedre livskvalitet. Mange blir mye bedre, men få vil si de føler seg helt friske, til tross for behandlingen.

Olumiant og vaksiner (før oppstart)

I likhet med andre biologiske legemidler kan du ta vanlige inaktiverte eller ikke-levende vaksiner. Du bør ikke vaksineres med “levende vaksiner, f.eks. MMR vaksine, polio (inaktivert poliovaksine kan gis), eller gul feber. Vaksiner er i stadig utvikling, slik at du bør sjekke ut med vaksine – eksperter angående aktuelle råd for spesielle vaksineringsbehov (). De som ikke har hatt vannkopper (varicella) bør vurdere vaksinering  3-4 uker før oppstart, og det kan også vurderes pneumokokk-vaksine 1 mnd før oppstart.  Dette gjøres oftest hos fastlegen.

Hvordan brukes Olumiant og hva må gjøres før oppstart? 

Hudlegen må søke om godkjenning og det må tas blodprøver, samt nødvendig kartlegging av sykdommen.

(Det taes oftest følgende blodprøver: Hb, Hvite bl.legemer med diff, Trombocytter, ASAT, ALAT, GT, CK, Urea, Krea, Urinsyre, bilirubin, HEP B, HEP C,Varicella antistoff,  LDL-kolesterol, HDL-kolesterol, triglycerider, glucose) .Prøver bør tas fastende. Et vanlig rtg. Thorax (legen rekvirerer, om det ikke er tatt nylig).

Man kan med fordel fortsette å bruke kortisonprodukter eller Protopic/ Elidel (kalcineurinhemmere) der dette er nødvendig for å få kontroll over sykdommen. Hos pasienter som ikke har fått tilstrekkelig effekt av Olumient etter 8-12-16 uker vil vanligvis behandlingen avsluttes. Samme dose gis uavhengig av kroppsvekt. Det er vanlig å ta blodprøver før behandlingen , og hver 4 uke frem til 3 mnd, siden hver 3 mnd – som en del av  kontroll hos lege under oppfølgningen,som avtales individuelt.  Det tas vanligvis en tablett (4mg) en gang pr døgn, gjerne med et glass vann, med eller uten mat. Noen vil kunne ta kun 2 mg. Ikke ta dobbel dose hvis glemt en dag.

Har behandlingen bivirkninger, eller spesielle ting å huske på ?

Det er ikke uvanlig med øvre luftveisinfeksjon (forkjølelse) og endringer i blodfett (kolesterol), samt endringer på blodprøver som indikerer påvirkning av lever. Mer uvanlig er plager fra mage/tarm, og andre infeksjoner. Det er mulig økt fare for virusinfeksjoner. Pasienter som har tendens til venetrombose (blodpropp)  bør ikke behandles med Olumiant. Tegn på blodpropp: hevelse eller smerte i et bein, varme eller rødhet i et bein, uventet kortpustethet, hurtig pust eller smerter i brystet.

Skal du ha kirurgisk behandling, ta det opp med legen for å ta en avtalt pause fra Olumiant.

Hvem skal ikke ta Olumiant?

Gravide/ammende skal ikke ta Olumiant, som kan være fosterskadelig. Fertile kvinner skal bruke prevensjon til 4 uke etter av avsluttet behandling. Det er ikke påvist påvirkning på mannlig fruktbarhet, men ta dette opp hvis det er en aktuell situasjon for deg.

Skal ikke brukes under amming.. Ta det opp med legen hvis det er aktuelt å bli gravid.

Olumiant er godkjent til bruk fra 18 års alder.

Olumiant og andre medikamenter:

Informer alltid om at du bruker Olumiant ved nye legebesøk eller ved innleggelse på sykehus. Snakk med legen før bruk av betennelseshemmende midler av Typen NSAID ( Ibux, Naproxen, Voltaren mv). Probenecid og Arava er legemidler som kan øke konsentrasjonen av Olumiant.

Legen kan gjøre et søk på www.interaksjoner.no for å sjekke ugunstig blanding med dine nåværende medisiner.

Olumiant og Covid-19:

Det er begrenset erfaring med Olumiant og Covid-19 infeksjon, men det man vet til nå tyder på at det ikke er grunn til at det er en helserisiko å ta Olumiant i den pågående pandemi, det er derimot foreløpig forskning som kan tyde på en positiv effekt av Olumiant  hvis man skulle bli Covid-19 syk. Hvis du får Covid-19 må dette diskuteres med lege hva som bør gjøres ettersom kunnskapsgrunnlaget endres svært raskt.

Hør episode 3 av podkasten “Huden snakker” for mer informasjon om temaet.

God informasjon om Olumiant finnes i Felleskatalogens pasientutgave på nett.