Om priser, henvisning og betaling

Huddoktor Claus Lützow-Holm har driftsavtale med Helse Sør-Øst og Helfo.
Det innebærer at prisene er regulerte, og at frikort gjelder som hos din primærlege.

Konsultasjonsprisen er: 375 kr.
I tillegg til dette blir det betalt ekstra for tilleggsundersøkelser, prosedyrer og materiell som blir brukt.
Det kan variere mellom 50 og 300 kr.

Det må alltid foreligge en henvising fra lege for den aktuelle problemstilling.
Nye problemstillinger krever ny henvisning.

Det er henvisende leges ansvar å beskrive ditt problem slik at det er mulig å prioritere deg fremfor andre.
Det er mye større pågang enn kapasitet, og det innebærer lenge ventetid enn ønsket for mange.
Alvorlige hudsykdommer blir prioriterert.

Det er lang ventetid hos de fleste hudspesialister med driftavtale, og reduksjon i kapasiteten på Oslo Universitetssykehus
nylig har gjort denne situasjonen verre. Dette er politiske avgjørelser vi dessverre ikke kan endre.

Ønsker om fjerning av føflekker eller ande godartede utvekster uten medisinsk begrunnelse vil ikke bli prioritert.
Det finnes i Oslo private hudlegetilbud for slike problemstillinger. Hudklinikken i Operapassasjen er et slikt tilbud.