PDT – fotodynamisk terapi av solskadet hud (solare keratoser) Forsøk viser at PDT behandling kan utføres med vanlig sollys med mindre ubehag

En ny undesøkelse av 145 pasienter med mer enn 1450 solare keratoser (celleskader etter soling) i ansikt og issen viser at PDT behandling med vanlig sollys istedenfor en spesiell lampe kan være en god behandling. Ved vanlig PDT blir huden belyst med en spesiell lampe i ca 10 minutter, og noen opplever smerte, særlig når stor områder behandles. Ca. 75% av disse skadene ble vellykket behandlet, og dette er nesten like bra som når man bruker en lampe på kontoret.

Pasientene opplevde svært lite ubehag, de satt ute i 1.5 til 2.5 timer, i vanlig dagslys. Undersøkelsen ble foretatt i nordiske land.

Fordelen med dette er først og fremst mindre ubehag, da lyset treffer huden over lengre tid. Metoden er først og fremst for pasienter som har mange slike skader over et område. Resultatene er etter 3 mnd, og det gjenstår å se om resultatene er like gode etter lengre tid.

Kilde: Wiegell SR et al. Br J Dermatology, 2011, p.1083-1090.