Rosacea

rosacea

Hva er rosacea?
Rosacea er en hudsykdom som hovedsakelig forekommer hos middelaldrende (40-60 år) med
europeisk hudtype. Det sees rødhet med små forhøyninger i huden og kviselignende
forandringer særlig på kinn, panne og nese. Tilstanden er vanlig (5-10 % av befolkningen),
Vanligere hos kvinner, men ofte mer uttalt hos menn de fleste har hovedsakelig rødme, og
tilstanden kan da være vanskelig å skille fra vanlig solindusert rødme..
I øynene kan det oppstå en”sandpapir”- aktig irritasjon i slimhinnene.

Hva er årsaken til rosacea?
Det dreier seg om en kronisk, men ofte varierende betennelse (inflammasjon) i blodårer i
huden som kan ramme talgkjertlene. Bruk av kortisonsalver, særlig de sterke, kan derimot
sikkert utløse eller forverre rosacea. Det er intet som taler for at tilstanden har sammenheng
med allergi, og det foretas derfor ikke allergitest. Mye bruk av kosmetikk kan trolig
fremprovosere sykdommen hos noen. Sykdommen smitter ikke til andre.

Forholdsregler ved rosacea?
De fleste blir verre av sollys. Noen blir verre etter inntak av alkohol, men det er ikke en årsak
til utslettet. Bruk av kortisonsalver i ansiktet fremkaller sykdommen og skal alltid unngås.
For en sykdom som ikke kan kureres, foreligger ofte svært mange råd om alt man kan gjøre
for å bli bedre, vær litt skeptisk til dette, ved rosacea er det svært individuelt hva som påvirker
tilstanden.

Behandling
Ubehandlet har tilstanden et kronisk forløp. Kortisonsalver forverrer på sikt og skal absolutt
unngås. Best effekt har behandling med tetracyklintabletter eller andre spesialantibiotika, men
det er uheldig å bruke disse legemidler over lang tid. Kurene bør vanligvis pågå i noen
måneder, iblant lenger for å minske tendensen til tilbakefall. Nylig er lavdose-tetracyklin
kommet på markedet, Oracea® tabletter, som har en fordel at det ikke påvirker bakterier i
tarmene. Alternativt kan lokalbehandling med Finacea® krem, Rozex® gel, eller det nye
middelet Soolantra® krem brukes. Behandling hjelper godt på nupper og kviser, men noe
rødme vil ofte være permanent tilstede.

Mot rødme kan den reseptpliktige kremen Mirvaso ® brukes, enten over tid, eller når man
trenger noe som demper rødmen i visse situasjoner.

Det finnes ingen definitiv kur mot rosacea, men overnevnte legemidler kan ha god effekt uten
farlige bivirkninger. Rødmen kan i visse tilfeller behandles med laser. Laser-beh. tilbys ikke i
det offentlige helsevesen, og har ikke effekt på nupper og kviser, kun rødmen.

Mer info på nettet: www.rosacea.dermis.net
Eller www.bad.org.uk